Råvandledningsrenovering ved Solhøj-Torslunde

For HOFOR har Nordkysten renoveret råvandstransportledning fra kilde til vandværk.

Projektet har omfattet nødvendige ledningsomlægninger, så den nye transportledning kunne transportere råvand fra Solhøj kildeplads, uden om stripningsanlægget, til det nye værk.

Der var krav til drikkevandssikkerheden (DDS), og arbejderne omfattede 2 km relining og 200 m styret underboring.

Relining foregik i en eksisterende Ø900-betonledning, som i 1980'erne blev lukket af ved opstøbning af de gamle inspektionsbrønde.

Arbejderne foregik i §3-område og involverede derfor naturbeskyttelse og deltagelse af arkæologer. Vi har anvendt seks sugespidsanlæg, da arbejderne foregik i moseområde.

Derudover stødte Nordkysten på gamle Ø1600 inspektionsbrønde i ca. 5 m dybde, som der skulle tages højde for.

Under arbejdet var der stor fokus på en god dialog med lodsejere og sikkerhed for både mandskab, trafikanter og andre berørte parter.

Fakta

Lokation Ishøj
Fagområde NO DIG
Bygherre HOFOR - KUN ENTREPRISEPORTALEN
Entreprisetype Rammeaftale
Status Afsluttet
[08-03-2022]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i NO DIG

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer