Tilløbsledning fra Smidstrup til Gilleleje Rensningsanlæg

Nordkysten etablerer trykledninger mellem rensningsanlæg

For Gribvand Spildevand etablerede Nordkysten to stk. trykledninger mellem Smidstrup og Gilleleje Rensningsanlæg til et nyt slamanlæg. Arbejdet blev udført via styret underboring med krydsning af vandløb.

Pumpebrønd og ventilbygværk var bygherreleverance, hvor Nordkysten stod for anlægsarbejderne som håndtering og montering. Derudover tørholdelse af gruber ved grundvandssænkning med sugespidsanlæg.

Nordkysten stod ligeledes for retablering af alle berørte arealer samt sikkerhed, koordinering og dialog med lodsejere og andre berørte interessenter, da arbejderne foregik i både mark-og sommerhusområde.

Arbejdet opdeltes i to etaper af hensyn til landmændenes arbejde i markarealer, hvor projektet gennemførtes efter endt høst.

Fakta

Lokation Gilleleje
Fagområde Infrastruktur & anlæg
Bygherre Gribvand Spildevand A/S
Entreprisetype Fagentreprise
Status Afsluttet
[09-12-2020]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Infrastruktur & anlæg

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer