/rest/fileexplorer/filesync/files/333/download

Renovering af vandledninger i Birkerød

I hovedentreprise har Nordkysten udskiftet 2 km vandledninger ved hjælp af rørsprængning, styret underboring og traditionel gravning.

Nordkysten har arbejdet sammen med Birkerød Vandforsyning i mange år. Det gode samarbejde kunne fortsættes, da Nordkysten også vandt udbuddet på renovering af vandledninger 2020-2021.

Nordkysten udførte alle jordarbejder samt fremføring af vandledningen og stikledninger under vej ved skydning og retningsstyret underboring. Som på alle andre projekter med drikkevandsledninger var der også her skærpede krav til Nordkystens mandskabshygiejne.

Opgaven omfattede:
• Indhentning af ledningsoplysninger
• Ansøgning om gravetilladelser
• Jord- og belægningsarbejder
• Retningsstyret underboring af vandledninger
• Skydning af vandledninger
• Trafikreguleringer
• Sikkerheds- og sundhedsarbejder/PSS
• Kvalitetsdokumentation
• Dokumentationsforpligtigelse via Build-program.

Fakta

Lokation Birkerød
Fagområde NO DIG
Bygherre Birkerød Vandforsyning a.m.b.a
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[30-10-2021]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i NO DIG

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer