Anlægs- og rørarbejder ved Novozymes

Anlægs- og rørarbejde for udvidelse af fjernvarmeforsyning

I forbindelse med Novozymes opførelse af nye kontor- og laboratoriebygninger samt P-huse udvidede I/S Vestforbrænding fjernvarmeforsyningen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Projektet omhandler hoved-, fordelings- og stikledninger, og Nordkysten forestod al anlægs- og rørarbejde.

Arbejdet omfattede følgende:

• Etablering og drift af arbejds- og byggepladser inkl. afspærring
• Sikring af arbejdsmiljø
• Myndighedsbehandling
• Aftaler med berørte parter, herunder ledningsejere, lodsejere,
trafikselskaber m.fl.
• Jordarbejder inkl. belægninger og terrængenstande
• Betonarbejder ved ventilbrønde mm.
• Rør- og montagearbejder
• Kvalitetssikringsdokumentation og tilfredshedserklæringer.

Arbejdet stillede store krav til planlægning og koordinering, da ledninger skulle lægges i såvel offentlige som private arealer med vanskelige adgangsforhold og begrænset arbejdsplads.

Samtidig skulle der i hele anlægsperioden være adgangsveje for beboere, beredskab og renovation.

Tracéet krydsede lavspændingsledninger, kloakledninger samt fjernvarme- og telekabler, og derudover var tracéet beliggende i kørebaneareal, hvorfor der måtte oprettes dobbeltrettet trafik i hele anlægsperioden og udføres trafikregulerende foranstaltninger med stor fokus på sikkerhed.

I/S Vestforbrænding leverede fjernvarmerør, og Raklev Smedevirksomhed A/S forestod al smedearbejde.

Fakta

Lokation Kongens Lyngby
Fagområde Fjernvarme
Bygherre I/S Vestforbrænding
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[25-09-2018]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Fjernvarme

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer