/rest/fileexplorer/filesync/files/167/download

Rammeaftale for arbejde på drikkevandsledninger 2020-2024

Nordkysten fortsætter rammeaftale med HOFOR A/S om rentvandsinstallationer i forbindelse med renovering og etablering af nye vandledninger.

Rammeaftalen omfatter renovering, omlægning eller etablering af vandledninger i følgende kategorier: Stikledninger, jordledninger, brandhaner, sprinklerstik, alle typer forsyningsledninger og transmissionsledninger med drikkevand eller råvand.

Ud over grave- og anlægsarbejde udføres der styret underboring og VVS-arbejder i forbindelse med renovering af vandledninger. I rammeaftalen indgår også planlægning og koordinering, jordarbejder (gravning, udskiftning, afstivning, afspærring mv.) samt opbrydning og retablering af berørte arealer.

Vores VVS-montører står for alle PE-svejsningerne med særligt fokus på drikkevandssikkerheden (DDS). HOFOR stiller høje krav til DDS, som Nordkysten følger og dokumenterer. Til at udføre arbejdet i rammeaftalen for HOFOR har Nordkysten tilknyttet ca. 8 servicemedarbejder med USME plastsvejsecertifikat.

Nordkysten har også en række biler og maskiner, som er fast tilknyttet rammeaftalen: Servicevogne med 2 mand og minigraver, egne rigge til styrbar underboring/bursting, egne asfalthold med lastbil og grab samt lastbiler med grab til jord og grus.

Under arbejdet, der bliver udført inden for rammeaftalen, vil vi krydse firesporede veje, vandløb mv. og udføre boringer og træk fra få meter til flere hundrede meter.

Anlægssummen og mængder, beskrevet under fakta, er den forventede omsætning i aftalens løbetid.

Fakta

Lokation Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk
Fagområde Vandledninger
Bygherre HOFOR
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Igangværende

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Vandledninger

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer