Kloakrenovering på Frejaskolen

Kloakrenovering og separering af regnvand

Nordkysten har udført en gennemgribende kloakrenovering på Frejaskolen, herunder udbygning af dræninstallationen samt separering af regnvand, så tagvandet blev ledt til to samlebrønde, inden det blev tilsluttet fællessystemet i skel til senere tilslutning til planlagt skybrudssikring.

Øvrigt regnvand fra befæstede arealer blev separeret og ledt fortrinsvis til nedsivning på matriklen.

Projektet var opdelt i tre etaper, hvoraf den første omfattede renovering af eksisterende spildevandsledninger udført ved strømpeforing i egenproduktion.

Den anden omfattede renovering og udbygning af dræninstallation, og den tredje omfattede regnvandshåndtering.

Projektet foregik på en institution med specialundervisning, hvorfor der var store krav til at holde støj og gener på et minimum, ligesom at der var ekstra fokus på sikkerhed og sundhed med mange hegn og duge af hensyn til elevernes beskyttelse.

Arbejdet krævede desuden koordineret planlægning, eftersom en del af arbejderne foregik foran skolen med mange cyklister og gående samt i en skolegård med begrænset plads.

Fakta

Lokation Valby
Fagområde Infrastruktur & anlæg
Bygherre Københavns Ejendomme & Indkøb
Entreprisetype Rammeaftale
Status Afsluttet
[09-02-2024]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Infrastruktur & anlæg

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer