Ombygning af to delstrækninger på Jyllingevej

Genopretningsprojekt på hovedfærdselsåre til København

Rødovre Kommune skal i 2022-2023 ombygge to delstrækninger på Jyllingevej.

Den ene strækning drejer sig om den østlige del fra Rødovrevej til kommunegrænsen til København på ca. 300 m. Den anden strækning drejer sig om den vestlige del med start fra kolonihaverne ca. ved Motorring 3 og 500 m. mod Tårnvej.

Ombygningen omfatter:
• Indsnævring af kørespor, så hastigheden kan nedsættes til fra 60 km/t til 50 km/t.
• Sætning af nye granitkantsten mod både skillerabat og midterrabat.
• Flytning af vejafvanding.
• Etablering af bredere skille- og midterrabatter med træplantning og
underbeplantning samt parkeringslommer i brosten.

Projektet har været udfordret med jordbundsforhold til beplantninger og træer. Nordkysten har i fællesskab med bygherre fundet alternative løsninger, som har betydet ændring af mængder af muld omkring beplantninger samt asfaltbelægninger.

Projektet har krævet stor logistisk planlægning, da al arbejdet ikke har kunnet udføres i spærretider pga. myldretid.

Fakta

Lokation Rødovre
Fagområde Infrastruktur & anlæg
Bygherre Rødovre Kommune
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[01-08-2023]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Infrastruktur & anlæg

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer