/rest/fileexplorer/filesync/files/107/download

Fjernvarme og spildevand i samme trace ved Kåstrupvej

Hovedentreprisen omfattede etablering af ny kloakledning samt fjernvarmeledning ved Kåstrupvej, som er den meget trafikerede hovedvej i Kåstrup ved Kalundborg.

Nordkysten fjernede gamle varme- og vandledninger ved Kåstrupvej for at etablere ny kloakledning samt fjernvarmeledning i ét og samme tracé.

Kloakarbejdet omfattede levering og etablering af spildevandsledning i PP samt levering og sætning af nye brønde. Desuden blev der etableret stik og tilslutning, tilhørende trafikforanstaltninger og afslutningsvis asfaltering med GAB.

Fjernvarmearbejdet omfattede renovering af 900 kanalmeter fjernvarme inklusiv fjernvarmestik til i alt 40 boliger. Opgaven bestod i at udskifte distributionsledningen og stikledningerne og erstatte disse med ledninger i serie 3 samt flytning af ventilbrønde og opsætning af alarmskabe.

Kloakledningen skulle etableres i ned til 5 meters dybde, hvor grundvand måtte håndteres med sugespidsanlæg. Der skulle desuden tages stort hensyn til den stærke trafik på vejen for at sikre sikkerhed og et flydende trafikforløb.

Nordkysten fjernede afslutningsvis den sidste meter af vejen og opførte ny vejkasse med ny asfalt.

Fakta

Lokation Kalundborg
Fagområde Infrastruktur & anlæg
Bygherre Kalundborg Varmeforsyning
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[31-12-2020]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Infrastruktur & anlæg

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer