Fjernvarme i Glostrup syd for banen

Et af de sidste områder i Brøndby Kommune bliver konverteret til fjernvarme

I forbindelse med konvertering fra naturgas til fjernvarme udførte Nordkysten i en hovedentreprise al anlægs-, smede-, muffe- og montagearbejder samt leverede rør og komponenter til etablering af hoved-, gade- og stikledninger. Østergaard Entreprise A/S forestod al smedearbejde i en underentreprise.

I den oprindelige entreprise skulle der anvendes styret underboring for etablering af en distributionsledning under et regnvandsbassin, men udfordringer med pladsen besværliggjorde dette, hvorfor Nordkysten gravede rundt om.

Anlægsarbejdet krydsede flere gas-, vand-, spildevand- og elledninger, hvorfor der var stillet store krav til koordinering og præcision.

Enkelte vand-, spildevands- og elledninger måtte omlægges.

Arbejdet foregår i tætbebyggede områder med mange trafikanter, hvorfor Nordkysten havde stor fokus på sikkerhed og trafikregulerende foranstaltninger.

Fakta

Lokation Brøndby
Fagområde Fjernvarme
Bygherre Brøndby Fjernvarme
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Igangværende

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Fjernvarme

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer