Rammeaftale vandrenovering 2019-2020

Ledningsrenovering og etablering af vandforsyningsledninger

Udskiftning og etablering af 4,5 km vandforsyningsledning for Forsyning Helsingør - Vand A/S. Ca. 2.3 km i 2019 og 2,2 km i 2020 udført ved styret underboring, gravning, relining og pipe bursting inkl. bortkørsel af overskudsjord og boreslam samt retablering af alle berørte arealer.

Der er etableret stikledninger ved jordfortrængning og styret underboring samt opgravning for tilslutning af nye stikledninger til eksisterende jordledninger.

Der er udført ledningsrenovering på følgende veje: Esrumvej, Klostermosevej, Stubbedamsvej, Bøgebakken, Rønnebær Allé og Gurrevej

Ø63, Ø110, Ø160, Ø250, Ø315 PE ledning ved styret underboring
Ø63, Ø90, Ø160 PE ledning ved relining
Ø250 PE ledning ved gravning
Ø315 PE ledning ved pipe bursting

Etablering af overløbsbrønd ved krydsning af Kystbane. Nordkysten stod for kontakten til Banedanmark.

Etablering af brønd for trykreduktionsventil mellem Ø315 Ø250/Ø315.

Fakta

Lokation Helsingør
Fagområde Vandledninger
Bygherre Forsyning Helsingør - Vand A/S
Entreprisetype Rammeaftale
Status Afsluttet
[05-03-2020]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Vandledninger

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer