50 kV Kabellægning fra Borupgård til Nordgård

For Radius Elnet A/S har Nordkysten foretaget omlægning af 50 kV luftledning til kabel mellem to transformerstationer.

Som et led i moderniseringen af Radius Elnets forsyningsnet blev en 50 kV luftledning kabellagt fra Borupgård transformerstation til Nordgård transformerstation med tilhørende fiberforbindelse.

Det blev lavet et afgreningspunkt omkring halvvejs ved Alsønderup, hvor der blev etableret en teknikkabine.

Entreprisen omfattede blandt andet gravning af trace på ca. 22 km, fremføring af 50 kV kabel i dimension 1x1000 mm² Al med 96,5 mm² Cu-skærm og fiberrør, etablering af skillepunktet, udførelse af muffer, demontering af luftledning, iblæsning af fiber mm.

Kablerne blev trukket i tæt trekant, og systemet blev etableret som kombineret krydskobling og enkeltpunktsjordet.

For at kunne gennemføre arbejdet, skulle der indgås aftaler og koordineres med mange private og offentlige lodsejere og forpagtere.

Flere veje skulle krydses, og flere steder blev der anvendt underboring af hensyn til blandt andet trafikale forhold, belastning af det berørte miljø og skovrejsning.

Under arbejdet var der stor fokus på en god dialog med lodsejere og sikkerhed for både mandskab, trafikanter og andre berørte parter.

Fakta

Lokation Græsted
Fagområde Elforsyning
Bygherre Radius Elnet A/S
Entreprisetype Hovedentreprise
Status Afsluttet
[03-12-2018]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Elforsyning

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer