Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search

Case: Godt samarbejde med HOFOR A/S er fundamentet i rammeaftale

Reparation og vedligeholdelse af vandledningsnettet

Nordkysten har haft et ualmindelig godt samarbejde med HOFOR A/S om vandledningsnettet på en rammeaftale, der strakte sig fra 2016 til 2020.  


Fakta
Sted

Albertslund, Hvidovre, Dragør, Brøndby og Vallensbæk

Bygherre HOFOR A/S
Byggeår 2016-2020
Entreprisetype Hovedentreprise

Hovedmængder:
• 9.900 m Ø 90-110-160 styret underboring
• 5.500 m Ø 200-250-315 PE styret underboring
• 4.300 m Ø 63 styret underboring
• 4.300 m Ø 90-110-160 bursting
• 3.600 m Ø 32 PE ledning ved jordraket
• 1.500 m Ø 90-110-160 sliplining
• 14.382 m³ bortkørsel af jord til modtageanlæg
• 18.489 m³ udgravning til forsyningsledning og stikledninger
   i op til 2,2 meters dybde
• 17.076 m³ bundsikringsgrus til udgravning
• 9.306 m udlægning af interimsvandsledning på terræn
• 15.327 m spunsning af hul fra bund og op til 1 m over terræn
• 5.500 m² opbrydning af asfalt/beton
• 2.300 m³ stabilgrus til udgravning
• 3.450 m projektering af ledningsarbejde
• 3.104 stk. gener pga. kabel eller kabelbundt op til 10 x 10 cm i opgravning
• 4.812 m² retablering af belægning i asfalt
• 4.300 m² belægning i grus og muld
• 8.152 m² flisebelægning - opbrydning og genetablering
• 2.278 m Ø 32-160 ledning i åben grav
• 151 m Ø 200-315 ledning i åben grav
 

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S
Hovedkontor: Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje, Lokalkontor: Hulgårdsvej 133 Bellahøj 2400 København NV
Telefon: 4830 0065, Fax: 4830 0122, CVR: 26 86 29 30, Mail: post@nordkysten.dk, Web: www.nordkysten.dk