Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search

Case: Etablering af fjernvarme- og vandledninger i Hillerød

Etablering af fjernvarme- og vandledninger

Projektet omhandlede etablering af fjernvarme- og vandledninger ved Overdrevsvejen i Hillerød som et led i udbygningen af Hillerød Forsynings transmissionsnet. Entreprisen indeholdt jord-, beton-, belægnings-, smede- og montagearbejder i forbindelse med både fjernvarme- og vandledninger. Selve rørleverancen og indmålingen af disse indgik også i entreprisen.

Fakta 
Sted Overdrevsvejen, Hillerød
Bygherre Hillerød Forsyning 
Byggeår 2017
Entreprisetype Hovedentreprise

Hovedmængder
• Rydning for 2.615 lbm ledningskanal og efterfølgende retablering 
• Etablering af 2.615 lbm ledningsgrav
• Levering og nedlægning af 2.615 lbm trækrær til fiber  
• Montage og præisolerede 2.615 lbm fjernvarmerør  
   
• Udførelse af 425 stk. rundsvejsninger på præisolerede fjernvarmerør  
• Etablering, svejsning og rørlægning af 1.670 lbm Ø 315 mm trykrør til vand 
• 154 lbm styret underboring af forerør og medierør i dimension 2xDN450
• Levering af 2.626 lbm præisolerede fjernvarmerør 
• Levering af 1.670 lbm Ø 315 mm PE100, PN10 trykrør  
                                                             


Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S
Hovedkontor: Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje, Lokalkontor: Hulgårdsvej 133 Bellahøj 2400 København NV
Telefon: 4830 0065, Fax: 4830 0122, CVR: 26 86 29 30, Mail: post@nordkysten.dk, Web: www.nordkysten.dk