Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search

Case: Ombygning og udvidelse af spildevandsbassin, Helsinge

Ombygning og udvidelse af spildevandsbassin

Ombygning og udvidelse af spildevandsbassin til regnvand, samt omlægning og etablering af nye kloakrør til separat system for regnvand.
Der er udført klimasikring udfra LAR metoden. 

Ø 1200 mm kloakrør blev etableret til tunnelbygværk, eksisterende spildevandsbassin blev udvidet og forsynet med overløb for bassin og der blev tætnet med betonit - måtter. Der blev etableret dræn og nye indløbs og udløbsventiler til / fra bassinet.

Fakta 
Sted Lærkevej Bassinet, Helsinge
Bygherre Gribvand
Byggeår 2015
Entreprisetype Kloakentreprise

Hovedmængder
• Ø 1200 mm kloakrør


 

 

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S
Hovedkontor: Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje, Lokalkontor: Hulgårdsvej 133 Bellahøj 2400 København NV
Telefon: 4830 0065, Fax: 4830 0122, CVR: 26 86 29 30, Mail: post@nordkysten.dk, Web: www.nordkysten.dk