Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Referenceprojekter
Alle
Kloak & Klimasikring
Anlæg & Infrastuktur
Styret underboring
El-forsyning & Fiber
VVS
Privatkunder & Boligselskaber
Vandledninger
Fjernvarme
Amager Skibakke (ARC)

Gravearbejde og elarbejde

Citelum

Demontering af 1300 master i KBH Kommune

DONG Energy - Tårnby

Kabellægning for DONG Energy

DONG Energy Herlev

Kabellægning for DONG Energy

Ejerskifteforsikrings skade

Forsikringssag (Privat)

Energinet.dk

Omlægning af 132 Kv - kabel

Energinet.dk

Frederiksværk Stålvalseværk - 132 Kv Kabel

Energinet.dk

Horsebakken Olie lækage kabel 132 Kv kabel

Farum Vandværk

PE vandforsyningsledning i Farum Hovedgade

Forsikringssag

Forsikringssag ved boligkompleks i København

Forsyning Helsingør A/S

Udskiftning af råvandsledning

Fredensborg Forsyning A/S

Etablering af trykledning ved golfbane

Fredensborg Forsyning A/S

Fredensborg slammineraliseringsanlæg

Frederikssund Forsyning

Vandlingsrenovering

Gilleleje Fjernvarme

Fjernvarmeledning og hovedledning

Gilleleje Vandværk

Renovering af hoved- og stikledninger

Gribskov Kommune

Trafik sanering - Etablering af rundkørsel

Gribskov Kommune

Etablering af ny svingbane Esrum kloster

Gribskov Kommune

Nyanlægning af Græsted Torv

Gribvand

Trykledning ved Tisvilde

Gribvand

Trykledning ved Dronning Mølle

Gribvand

Helsinge - Bassin Lærkevej LAR - anlæg

GribVand Spildevand A/S

Kompleks styret underboring

Helsinge Fjernvarme

Transmissionsledning til solvarme anlæg

Helsingør Forsyning

Udskiftning af eternit ledninger

Helsingør Forsyning

Råvandsledning Ø315

Helsingør Forsyning

Udskiftning af råvandsledning

Helsingør Kommune

Modul vogntog - 7 forskellige lokaliteter

Helsingør Nordhavn

Udvidelse af Helsingør Nordhavn

Herlev kommune

Ombygning af kryds Klausdalsbrovej

Hillerød Forsyning

Udskiftning af råvandsledning

Hillerød Forsyning A/S

Udskiftning af råvandsledning

Hillerød Forsynng

Vandledningsrenovering - Slotsgade Hillerød

HOFOR

Ventil skifte i Brøndby og Frederiksholm kanal

Holte Fjernvarme

Fjernvarme & Anlægsarbejder

HTK Vand A/S

Renovering af ledningsnet i fortov

Lyngby-Taarbæk Kommune

Hummeltofteskolen - Faskine anlæg

Nødebo Vandværk

Renovering af vandledning

Nordforbrænding

Ledningsrenovering - Stampevej

Omø Vandværk

Stort udskiftningsprojekt af vandledninger

Omø Vandværk

Renovering af hoved og stikvandledninger

Privat bolig - brønd og kloakledning

Forsikringssag

Privat bolig - Omfangsdræn

Omfangsdræn samt fugtisoleret kældervæg.

Privat bolig - regnvandsbrønd

Privat bolig hvor der er udskiftet en tagbrønd.

Privat bolig Signe Wenneberg

Kobberhane opkobling og installation

Roskilde Forsyning

Renovering af fjernvarmeledning

Skuespillerhuset

Nyt vandstik

Tisvilde Vandværk

Ny Ø160mm PE vandforsyningsledning