Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search

Case: Flere kompetencer i spil ved større renoveringsopgave i Kalundborg

Ledninger til fjernvarme, spildevand og kloak i ét projekt

Entreprisen omfattede etablering af ny kloak og renovering af ledninger til fjernvarme og spildevand på Kåstrupvej i Kåstrup ved Kalundborg 


Fakta 
Sted Kalundborg
Bygherre Kalundborg Varmeforsyning
Kalundborg Spilde-
vandsanlæg A/S
Byggeår 2020
Entreprisetype Hovedentreprise

Hovedmængder:
• 680 m ledningstrace for Ø 168,3/315 enkeltrør
• 144 m ledningstrace for Ø 33,7-139,7 fjernvarmeledning
• 500 m fjernvarmestikledning Ø 72/125 eller Ø 28/125 enkeltrør
• 300 m fjernvarmestikledning Ø 22 + 22/140 eller Ø 28 + 28/160
• 80 stk. svejsehuller
• 2.426 m fjernvarmerør at optage og bortskaffe
• 92 stk. DN 25 fulborre ventil som anboring på Ø 168,3 fjernvarmerør
• 40 stk. husindføringer for fjernvarmemodel 1 og 2
• 700 m Ø 315 kloak fællesledning i dybden 2-5 m
• 295 m Ø 160 stikledninger
• 13 stk. Ø 1.250 mm brønd i dybden 2-5 m
• 995 m sløjfning af gammel kloakledning
• 3.000 m3 oprydning og bortskaffelse af asfalt
• 2.600 m3 stabil og bundsikringsarbejder
• 3.500 m3 GAB 1 belægning
• 2.100 m3 bortkørsel af jord
 

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S
Hovedkontor: Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje, Lokalkontor: Hulgårdsvej 133 Bellahøj 2400 København NV
Telefon: 4830 0065, Fax: 4830 0122, CVR: 26 86 29 30, Mail: post@nordkysten.dk, Web: www.nordkysten.dk