Rammeaftale om mindre kloakarbejder for HOFOR

Nordkysten og HOFOR har et godt samarbejde om udbedring af akut skader og anlæg af ny stikledninger.

Rammeaftalen benyttes af HOFOR Spildevand DRIFT og byggesupport i forbindelse med akutte og ikke akutte opgaver.

Akutte opgaver, er opgaver, der kræver omgående handling, som kan være graveskader, hvor en ledning er blevet utæt.

Ikke akutte opgaver, er opgaver, der kan planlægges og udføres under mindre hastende omstændigheder. Ikke akutte opgaver kan være følgende:

• Hævning/regulering af dæksler
• Etablering af nye kloakbrønde
• Reparation af kloakledninger i forbindelse med krydsning af andre ledningsarbejder - graveskader
• Reparation af banketter
• Mindre hovedledninger
• Minde ombygninger af bygværker
• Etablering af nye stikledninger

Der kan forekomme opgaver af varierende størrelse.

Fakta

Lokation Albertslund, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk og Dragør, København
Fagområde Infrastruktur & anlæg
Bygherre HOFOR
Entreprisetype Rammeaftale
Status Afsluttet
[31-10-2023]

Projektgalleri

Projektets hovedmængder

Andre referencer i Infrastruktur & anlæg

Vi arbejder løbende med

Vi er en betroet partner for offentlige bygherrer og har lange samarbejder, strategiske partnerskaber samt rammeaftaler med kommuner og forsyningsselskaber.

Se referencer