Vandforsyning af Risø

Fors overtager vandforsyningen i Risø efter aftale med Freja Ejendomme og Risø Vandværk

Læs her om, hvad der rører sig hos Nordkysten – hvem vi er, hvad vi beskæftiger os med og den specialviden, vi har om entreprenørarbejde i elforsyningen og på højspændingsanlæg med forsyningsledninger af enhver art samt indenfor infrastruktur, LAR og klimatilpasning