/rest/fileexplorer/filesync/files/402/download

0,4, 10 og 50 kV kabelomlægning for Letbanen

Under rammeaftalen med Radius Elnet A/S har Nordkysten udført det forberedende arbejde for letbane, som omhandler omlægning af 30 km ledninger, der løber igennem 7 kommuner.

Læs her om, hvad der rører sig hos Nordkysten – hvem vi er, hvad vi beskæftiger os med og den specialviden, vi har om entreprenørarbejde i elforsyningen og på højspændingsanlæg med forsyningsledninger af enhver art samt indenfor infrastruktur, LAR og klimatilpasning