Rammeaftale om mindre kloakarbejder for HOFOR

Nordkysten og HOFOR har et godt samarbejde om udbedring af akut skader og anlæg af ny stikledninger.

Læs her om, hvad der rører sig hos Nordkysten – hvem vi er, hvad vi beskæftiger os med og den specialviden, vi har om entreprenørarbejde i elforsyningen og på højspændingsanlæg med forsyningsledninger af enhver art samt indenfor infrastruktur, LAR og klimatilpasning