/rest/fileexplorer/filesync/files/585/download

Renovering af vandledning i Helsingør 2019-2020

For Forsyning Helsingør Vand A/S har Nordkysten udført arbejde på en vandledning, som omfattede styret underboring. Arbejdet blev udført i en rammeaftale.

Læs her om, hvad der rører sig hos Nordkysten – hvem vi er, hvad vi beskæftiger os med og den specialviden, vi har om entreprenørarbejde i elforsyningen og på højspændingsanlæg med forsyningsledninger af enhver art samt indenfor infrastruktur, LAR og klimatilpasning