Etablering af rejektvandstank

På rensningsanlægget skulle der etableres en ny in-situ støbt Ø8000 rejektvandstank. Dette skulle gøres tæt ved eksisterende slamanlæg og kemibygning med dertilhørende underjordiske kemitanke.

Læs her om, hvad der rører sig hos Nordkysten – hvem vi er, hvad vi beskæftiger os med og den specialviden, vi har om entreprenørarbejde i elforsyningen og på højspændingsanlæg med forsyningsledninger af enhver art samt indenfor infrastruktur, LAR og klimatilpasning