/rest/fileexplorer/filesync/files/499/download

Ø710 vandledning mellem Lejre og Gevninge

For HOFOR har Nordkysten udført hovedentreprisen med etablering af 6,5 km ny Ø710 rå- og rentvandsledning mellem Lejre vandværk og Gevninge vandværk.

Læs her om, hvad der rører sig hos Nordkysten – hvem vi er, hvad vi beskæftiger os med og den specialviden, vi har om entreprenørarbejde i elforsyningen og på højspændingsanlæg med forsyningsledninger af enhver art samt indenfor infrastruktur, LAR og klimatilpasning