/rest/fileexplorer/filesync/files/503/download

Demontering af 132 kV højspændingsmaster over motorvej

I hovedentreprise for SEAS-NVE har Nordkysten demonteret 132 kV højspændingsmaster over en strækning på 10 kilometer.

Læs her om, hvad der rører sig hos Nordkysten – hvem vi er, hvad vi beskæftiger os med og den specialviden, vi har om entreprenørarbejde i elforsyningen og på højspændingsanlæg med forsyningsledninger af enhver art samt indenfor infrastruktur, LAR og klimatilpasning