Etablering af fjernvarme- og vandledninger

Nordkysten har etableret DN450 fjernvarmeledning og Ø315 vandledninger ved Overdrevsvejen i Hillerød som led i udbygningen af Hillerød Forsynings transmissionsnet.

Læs her om, hvad der rører sig hos Nordkysten – hvem vi er, hvad vi beskæftiger os med og den specialviden, vi har om entreprenørarbejde i elforsyningen og på højspændingsanlæg med forsyningsledninger af enhver art samt indenfor infrastruktur, LAR og klimatilpasning