/rest/fileexplorer/filesync/files/80/download

Færdiggørelse af byggemodning

Færdiggørelse af byggemodningerne af Kirkevænget og Tårnvænget i Kregme Syd.

Læs her om, hvad der rører sig hos Nordkysten – hvem vi er, hvad vi beskæftiger os med og den specialviden, vi har om entreprenørarbejde i elforsyningen og på højspændingsanlæg med forsyningsledninger af enhver art samt indenfor infrastruktur, LAR og klimatilpasning