Anstændige jobs og økonomisk vækst

Nordkysten ønsker konstant at forbedre medarbejderes trivsel og at være kendt for ordentlige forhold samt et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Vi arbejder med FN’s Verdensmål 8 og ønsker konstant at forbedre vores medarbejderes trivsel og at være kendt for ordentlige forhold samt et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Det opnår vi blandt andet ved at styrke ledernes fokus på medarbejderes trivsel og ved at tilbyde en række muligheder for medarbejderne.

Det drejer sig om
– Genplacering af nedslidte medarbejdere
– Jobrotation – så det er nemt at skifte mellem afdelingerne
– Omskoling
– Seniorordning
– Årligt sundhedstjek

På sundhedsområdet tilbyder vi desuden:
– Omfattende sundhedssikring
– Hjælp til rygestop
– Træningshold
– Rabat på massage
– Rabat på briller

Aktuelt har disse indsatser vist sig at være vellykkede. Vores seneste trivselsmåling fra 2021 viste en høj grad af trivsel: 90 procent af medarbejderne udtrykte tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø, og 88 procent af medarbejderne viste tilfredshed med det psykiske arbejdsmiljø.

Læs om karriereveje i Nordkysten