Karriereveje i Nordkysten

Hvad drømmer du om?

I Nordkysten prioriterer vi udvikling og muligheder for alle medarbejdere, der vil og kan. Vi giver ansvar og understøtter din udvikling, uanset om du er ny medarbejder, timelønnet, funktionær eller leder. For når du vokser som medarbejder, både fagligt og personligt, så udvikler det også Nordkysten.

Fokus på uddannelse og udvikling

I Nordkysten bidrager alle medarbejdere med deres personlige kompetencer og faglige specialviden – og selvom vi har vidt forskellige arbejdsområder, er vi alle sammen som ét hold.

Mulighederne er mange

Nordkysten er i konstant udvikling, og det samme gælder for vores medarbejderes udvikling. Og netop vores medarbejderes udvikling sætter vi stor pris på at støtte op omkring.

Vi arbejder aktivt for at skabe gode rammer for, at medarbejdere hos Nordkysten udvikler og dygtiggør sig i samarbejde med gode kollegaer, og styrker deres forskellige stærke kompetencer.

Der er mange veje at gå

Karriere handler for os ikke kun om, at gå den traditionelle vej op af karrierestigen, men i lige så høj grad om at udvikle sig fagligt og menneskeligt. Derfor er der mange måde at gøre karriere på i Nordkysten.

Den ene vej fører måske til ledelse, den anden som fagspecialist, den tredje i en helt ny retning, den fjerde som mentor. Mulighederne er mange, og du er selv med til at definere præcist, hvilken vej du ønsker at gå.

NK Akademi

For at støtte op omkring udvikling og efteruddannelse har Nordkysten udviklet sit eget NK AKADEMI, som gør det muligt at sikre et konstant fokus på løbende uddannelse og faglig udvikling af medarbejdere på alle niveauer.

 • Karriere-vejen

  For dig, der ønsker at blive leder og få dit eget ansvarsområde

 • Specialist-vejen

  For dig, der ønsker at specialisere dig inden for et fagligt område

 • Kompetence-vejen

  For dig, der ønsker at bygge videre på dine faglige kompetencer inden for samme afdeling

 • Intern jobrokade-vejen

  For dig, der ønsker at skifte afdeling/område og lære nye kompetencer

 • Mentor-vejen

  For dig, der har lyst til at være med til at oplære nye kolleger

 • Uddannelses-vejen

  For dig, der ønsker en læreplads, ønsker at blive elev eller er ingeniørstuderende og ønsker at komme i praktik som led i din uddannelse

Udviklingsplaner

Hvad enten man er på vej ind i en ny stilling, ønsker at udvikle sig fagligt eller arbejde med sit personlige lederskab, tager vi udgangspunkt i en personlige udviklingsplan. Udviklingsplanen udarbejdes i et tæt samarbejde mellem medarbejderen, lederen og HR. Den har til formål at skabe et målrettet og meningsfyldt fokus på medarbejderens faglige, personlige og måske ledelsesmæssige udviklingsmuligheder i Nordkysten.

Efteruddannelse

Vi tilmelder løbende vores medarbejdere efteruddannelse i overensstemmelse mellem efteruddannelseskrav og medarbejderens egne ønsker. På den måde sikrer vi et stadigt højt fagligt niveau, og vi lever op til krav fra kunder og myndigheder.

Ordblindhed er ingen hindring

I Nordkysten er det ingen hindring at have udfordringer med at læse og skrive – og det er på ingen måde en hindring for udvikling.

Mange efteruddannelsessteder tilbyder hjælpeværktøjer og ekstra tid, når blot man er åben omkring sine udfordringer med at læse og skrive.

Vi ønsker at ruste vores medarbejdere til de stigende krav til dokumentation og ønsker at bryde det tabu, der er for mange, når snakken falder på ordblindhed.

Nordkysten tilbyder derfor alle medarbejdere at blive screenet for ordblindhed og efterfølgende give medarbejderen mulighed for at deltage i ordblindeundervisning med det formål at forbedre medarbejdernes skrive- og læsefærdigheder. Nordkysten betaler for både undervisning og løn under forløbet.

Vi tilbyder også forskellige IT-hjælpeværktøjer i hverdagen.