Nyhed

Udgivet d.

Vi reducerer CO2-aftryk fra opvarmning med 99 procent

Nordkysten har udskiftet varmeforsyningen på vores 1.000 kvadratmeter store domicil i Gilleleje til varmepumper og reducerer dermed CO2-aftrykket med 99 procent.

Nordkysten er i gang med at udrulle en ambitiøs klimaplan, og et af firmaets nyeste projekter er netop gået i luften.

Indtil marts 2022 blev bygningerne på Nordkystens store matrikel i udkanten af Gilleleje opvarmet af fem gamle oliefyr. Tilsammen brugte de mere end 39.000 liter olie om året. Nu har man sløjfet oliefyrene, så både administration, værksteder og lager opvarmes med varmepumper. Og det er gået hurtigt og smertefrit:

”Nedtagning af den gamle varmeforsyning og installationen af varmepumperne har kun taget 14 dage. Og påvirkningen af Nordkystens drift var minimal,” siger materielchef Stig Bo Lippold, der er ansvarlig for Nordkystens bygninger og maskiner.

Bedre indeklima og minimal vedligeholdelse

Der er kun gået halvandet år, siden man besluttede at udskifte de gamle oliefyr. Det skete i samråd med energirådgiver Dennis Zimakoff. Han kortlagde varmeforbruget og fremlagte et forslag til energioptimering, hvor oliefyrene blev udskiftet med en kombination af luft-luft og luft-vand varmepumper.

Det endte med et Panasonic-anlæg, hvor den største af varmepumperne har en kapacitet på 36 kW. Med det nye anlæg bliver driften nemmere.

”Pumperne kører perfekt og har en levetid 15 år. De kører af sig selv og skal kun serviceres en gang om året,” siger Stig Bo Lippold og fortsætter:

”Vi har allerede tilbagemeldinger fra kollegerne i værkstedet, der oplever en klart bedre varme. Værkstedet har den udfordring, at der er meget trafik med porte, der tit står åbne. De fire ny blæsere fordeler varmen og leverer en mere ensartet varme i hele værkstedet”.

Stor CO2-reduktion

De nye varmepumper bidrager med en væsentlig CO2-reduktion hos Nordkysten. Hvor man hidtil har udledt 83,3 ton CO2 årligt, så reduceres udledningen til 0,61 tons med den nye varmekilde. Det er en årlig CO2-besparelse på 82,7 ton og svarer til en besparelse på 99,26 procent. I hele anlæggets levetid spares 1.241 ton CO2.

”Vi er imponerede over den store miljøeffekt varmepumperne har. Og vi har selvfølgelig sikret os, at den el, de bruger, er 100 procent grøn,” siger Stig Bo Lippold. Han forklarer videre, at investeringen i anlægget – 876 tusind kr. – har en tilbagebetalingstid på fire år.

Flere investeringer til gavn for klima og miljø

Varmeforsyningen til Nordkystens domicil er blot ét af Nordkystens mange grønne og klimavenlige initiativer. Det er nemlig et strategisk valg for Nordkysten, at man ønsker at gå forrest og vise vejen til en mere klimavenlig og bæredygtig entreprenørbranche.

Nordkysten har fokus på eldrevne servicebiler hvor det er muligt, og installerer ladestandere på vores adresse i Gilleleje og solceller på taget af bilerne for at undgå at bilerne skal holde i tomgang i løbet af en arbejdsdag. Et andet indsatsområde er overgangen fra benzindrevne til eldrevne minigravere og værktøjer som pladevibratorer, kapsave og jordlopper. Disse værktøjer oplades blandt andet ved hjælp af solfangerne på de eldrevne servicebiler. Brug af HVO-diesel i de tunge maskiner er et tredje eksempel på tiltag, som skal gøre Nordkystens drift mere klimavenlig.

Bæredygtighedskonsulent får fokus på grønne og klimavenlige tiltag

På trods at de mange tiltag, som allerede er i gang, har Nordkysten og Stig Bo Lippold ikke planer om at hvile på laurbærrene:

”Vi ser lige nu på at få solceller på vores store maskinhal. Her er potentialet at producere 64.000 kWh strøm om året, hvilket giver os mulighed for at spare yderligere 7 tons CO2”.

Nordkysten har endda oprettet en ny stilling som bæredygtighedskonsulent og ansat Kamilla Mercedes Kuld 1. marts i år. Hun skal fremover styre Nordkystens grønne projekter. Stig Bo Lippold glæder sig over at have fået en sparringspartner:

”Det er meget tilfredsstillende at være med til at præge udviklingen i en grøn og klimavenlig retning, men jeg har mange andre opgaver også. Derfor er det rart at få en ny kollega, der kan arbejde med den grønne indsats på fuld tid, så vi kan sætte endnu mere skub på udviklingen.”