Nyhed

Udgivet d.

Hensynsfuld service og vedligeholdelse af Københavns kloaksystemer

Entreprenørfirmaet Nordkysten udfører akutte opgaver og længerevarende projekter for Københavns Ejendomme. Det sker på den rammeaftale om kloak- og afløbsrenovering, der blev indgået sidste år. Arbejderne udføres blandt andet i restauranter, butikker, institutioner, bosteder osv. Alle steder er det afgørende, at Nordkysten tager hensyn til de brugere, beboere, børn og ansatte, der er på stedet.

Nordkysten indgik sidste år en flerårig rammeaftale med Københavns Kommune om at servicere og renovere kloakker og afløb fra kommunens ejendomme på Østerbro og indre by. Det er blandt andet straks-opgaver på Københavns Ejendommes forskellige ejendomme, som vores team løser. Siden begyndelsen af 2021 er entrepriseleder Alex Rasmussen og hans folk blevet kaldt ud fire-fem gange om ugen. Han siger:

”Nogle gange bliver vi kontaktet med få timers varsel. Det kan være brud på rør, et løst brønddæksel, et stoppet afløb eller belægning, der synker. Vi vurderer situationen og bruger ofte TV-inspektion til at identificere problemet. Måske graver vi, spuler eller får en slamsuger ud for at løse opgaven.”

Nordkysten har derudover gennemført to længerevarende projekter. Her var det gennemgribende renoveringer af kloakker og afløb på henholdsvis et bosted på Svendborggade og en skole på Sionsgade, hvor Hartvig Consult er rådgivere.

”Vi renoverer kloakledningerne og etablerer tag-, spule- samt pumpebrønde. Vi sikrer, at der er god gennemgang fra køkkener og toiletter, og vi løser rotteproblemer,” siger Alex Rasmussen.

Undgår gravearbejde med strømpeforing
For Nordkysten handler det om at finde optimale løsninger og være en god samarbejdspartner for kommunen samt levere kvalitetsarbejde ved hver enkelt opgave, uanset om det er de akutte eller de længerevarende. Derfor er det ifølge Alex Rasmussen af afgørende karakter at, at Nordkysten udviser forståelse for, at arbejdet foregår i bygninger i drift, hvor der er menneskelige hensyn at tage.

”Vi er der for at løse problemer, ikke for at skabe nye. Vores arbejde skal planlægges på en sådan måde, at beboere, børn og ansatte ikke mærker vores tilstedeværelse mere end højst nødvendigt. Vi forsøger at skabe en god dialog på stedet og være til mindst muligt gene,” siger han.

Alex Rasmussen forklarer, at én måde, at tage hensyn til omgivelserne på i tætbefolkede områder, er ved at holde traditionelt gravearbejde på et minimum. Nordkysten er specialister i at bruge No Dig-metoden strømpeforing, hvor man fører en såkaldt ”liner” ind i røret. Vi bruger ikke glasfiberstrømpen til dette, puster strømpen op og hærder den med lys. På den måde stabiliserer og forstærker man eksisterende kloakrør indefra uden at skulle lave opgravning.

Nordkysten bruger eldrevne maskiner og værktøj
Nordkysten har en målsætning om at gå forrest i den grønne omstilling for at sikre fremtidens bæredygtige byggepladser. Derfor har man udskiftet en stor del af det benzin- og dieseldrevne materiel med eldrevet. Eldrevne maskiner og værktøj er ikke alene en fordel for klimaet, men også endnu en mulighed for Alex Rasmussen for at tilpasse arbejdet, så der bliver taget højde for omgivelserne.

”Hvis vi kommer ud til en vuggestue eksempelvis, hvor der er små børn i området, der leger og sover middagslur, vil vi gerne skåne dem for dieselos og støj. Det har vi fået ros for, at vi tænker på de mennesker, der er på stedet, og ikke kun på at løse opgaven effektivt og komme videre,” siger han.

Rammeaftalen løber i to år med mulighed for forlængelse.