Nyhed

Udgivet d.

Vækst og konsolidering hos Nordkysten

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S fik et godt resultat i 2020 på trods af et udfordrende år med Corona. Fremgangen i koncernens omsætning og resultat er opnået ved, at dygtige og erfarne medarbejdere har ydet en kraftpræstation.

Koncernregnskabet fra Nordkysten viser en omsætning på 446 mio. kr. i 2020 mod 356 mio. kr. i 2019, mens årets resultat før skat blev 15,3 mio. kr. mod 10,1 mio. kr. året før.

”Det er tilfredsstillende, at vi har opnået fremgang i 2020 på trods af, at corona epidemien fik flere af vores store forsyningskunder til at udsætte planlagte opgaver sidste forår,” siger administrerende direktør Frank Schou Kruse om resultatet og tilføjer, at store dele af den manglende aktivitet i foråret blev opvejet af ekstraordinær aktivitet i efteråret:

”Jeg er glad og stolt over den kraftpræstation, som medarbejderstaben har ydet i 2020. Desuden er det også glædeligt, at Nordkysten er en meget robust virksomhed i kraft af vores specialisering inden for alle områder af forsyning- og anlægsarbejde i det østlige Danmark.”

Fordoblet forretningen på fem år

På alle Nordkystens arbejdsområder opleves stigende aktivitet i kraft af vedvarende offentlige investeringer i infrastruktur. Det betyder vækst indenfor alle virksomhedens specialer. På blot fem år er Nordkystens omsætning fordoblet, hvilket har medført et stadigt behov for styrkelse af hele organisationen uden at gå på kompromis med, hvordan Nordkysten samarbejder med sine kunder.

”I Nordkysten har vi en flad organisation og familieorienteret kultur. Vi har et stort kundefokus og går op i at møde kunderne tidligt i deres projekter, rådgive om arbejdet og foreslå bedre og smartere løsninger. Det kræver vedvarende fokus på rekruttering, fastholdelse og efteruddannelse af gode medarbejdere, så vi kan bevare de grundlæggende værdier i Nordkysten, samtidig med at vi vokser,” siger Frank Schou Kruse. Som et led i styrkelsen af organisationen, er Nordkystens afdeling i Glostrup blevet udvidet betydeligt.

Flere store rammeaftaler og strategiske samarbejder

Det glæder direktøren, at Nordkysten indgår og fastholder flere spændende flerårige aftaler inden for kloakrenovering, bl.a. med HOFOR og Københavns Kommune. Nordkysten får også stadig flere opgaver inden for vandforsyning, som fordrer specialistkompetencer og evnen til at arbejde med anlæg og service på bonna ledninger og store trykledninger.

Den igangværende forstærkning af elnettet, som skal gøre nettet klar til mere elektrificeret transport, betyder også at Nordkystens kompetencer inden for lednings- og tilslutningsarbejde efterspørges. Nordkysten udfører desuden stadig flere reparationer og fejlsøgninger på 132 og 400 kV ledninger og anlæg.

”Ydermere er det glædeligt, at vores strategiske samarbejde om udrulning af fibernet sammen med TDC NET i konsortiet Fiberkysten A/S nu er i rigtig god drift. På bare to år er Fiberkysten, som beskæftiger graveteams fra Nordkysten og fiberteknikere fra TDC NET, blevet en af de største aktører på sit område,” siger Frank Schou Kruse. Direktøren glæder sig også over, at et lignende strategisk samarbejde nu er indgået med Hillerød Vand:

”Det er en kæmpe cadeau til vores medarbejdere i vand, at et kommunalt forsyningsselskab ønsker at indgå et endnu tættere samarbejde med os. Jeg ser gerne flere strategiske samarbejder i fremtiden,” siger han.

Grøn omstilling

I det forgangne år har Nordkysten taget hul på en mere klimavenlig fremtid med afprøvning af HVO Diesel i større maskiner og begyndende omlægning af mindre maskiner og værktøjer fra diesel og benzin til eldrift. Det er Nordkystens ambition at være foregangsfirma på dette område og vise vejen til mere grønt og klimavenligt entreprenørarbejde:

”Vi oplever en stigende efterspørgsel på anlægsarbejder i bynære områder, hvor støj og partikeludledning skal minimeres eller helt undgås. Her har vi gjort os attraktive ved at investere i miljø- og klimavenligt materiel, der egner sig godt til arbejde i bynære områder. Men ud over dette vil vi gerne tage samfundsansvar og vise vejen til en mere bæredygtig og klimavenlig fremtid i vores branche,” siger Frank Schou Kruse.

Ordrebeholdningen i Nordkysten er god, og Frank Schou Kruse forventer fortsat vækst i 2021.