Arkæologiske udgravninger

For Museum Sydøstdanmark har Nordkysten udført entreprenørarbejde i forbindelse med arkæologiske forundersøgelser forud for sporfornyelse.

Læs her om, hvad der rører sig hos Nordkysten – hvem vi er, hvad vi beskæftiger os med og den specialviden, vi har om entreprenørarbejde i elforsyningen og på højspændingsanlæg med forsyningsledninger af enhver art samt indenfor infrastruktur, LAR og klimatilpasning