Nyhed

Udgivet d.

Strømpeforing og beboerinddragelse ved Emdrup Banke

Nordkysten reparerer og udskifter forsyningsledninger for Boligforeningen AAB ved Emdrup Banke og renoverer boligernes kloakrør. Det kræver erfaring med traditionelt gravearbejde og med No Dig-metoder at løse opgaverne. Desuden er det afgørende, at Nordkysten tager hensyn til områdets beboere, når arbejdet tilrettelægges og udføres.

Nordkysten har påbegyndt en hovedentreprise i to dele ved Emdrup Banke for Boligforeningen AAB. Den ene delopgave består i at reparere og udskifte de ledninger, som forsyner områdets rækkehuse og lejligheder med vand og varme. Den anden opgave er at renovere boligernes kloakrør.

”Bygningerne er fra 1942, og forsyningsledningerne er nedslidte. Derfor oplever beboerne svagt vandtryk, brud på ledninger samt varmetab. Vi graver en meter ned, hvor ledningerne ligger i et kompliceret system. Det kræver, at vi har indsigt i den måde, ledningsnettet er etableret på, og at vi har et godt overblik, inden vi går i gang,” siger Nordkystens projektleder Sune Seerup og fortsætter:

”Når vi renoverer kloakrørene, graver vi til gengæld ikke jorden op. Her bruger vi en No Dig-metode, som hedder strømpeforing. Vi fører en sok af liner ind i de eksisterende rør, som vi så puster op og hærder med lystog. Glasfibersokken forstærker og stabiliserer dermed de gamle kloakrør indefra.”

Et ønske om No Dig-løsning

Hensynet til beboerne er en vigtig del af projektets tilrettelæggelse. Det er afgørende, at de føler sig inddraget og lyttet til, forklarer Rune Asholt, der er projektleder hos AAB. Det er grunden til, at foreningen har efterspurgt en entreprenør med erfaring inden for No Dig-løsninger som strømpeforing.

”Beboerne er i sidste ende bygherre. Det er dem, der betaler, og kvaliteten af arbejdet skal derfor være så god, at ledninger og rør holder i mange år frem. Det er de langsigtede krav. Men beboerne skal også have en god oplevelse nu og her, mens arbejdet bliver udført. Derfor har vi ønsket at holde gravearbejdet til et minimum,” siger Rune Asholt.

Inddrage og tage hensyn til beboerne

Hos Nordkysten er man opmærksom på, at et af succeskriterierne for et vellykket projekt er, at der bliver taget hensyn til beboerne, når arbejdet tilrettelægges og udføres. Sune Seerup siger:

”Vi kan ikke undgå, at de lægger mærke til vores tilstedeværelse, men vi gør alt for at udvise hensyn. Vi planlægger arbejdet på en smart måde, så vores materiel ikke står i vejen, og støjen reduceres. Vi forsøger at etablere en god relation med beboerne i dagligdagen og lytter til spørgsmål og kommentarer, hvis de henvender sig. Vi har desuden afholdt beboermøder i opstartsfasen sammen med AAB.”

Omstillingsparat entreprenør

I første omgang var planen, at arbejdet med forsyningsledningerne, som kræver opgravning, skulle foregå i beboernes haver. Vurderingen blev dog, at genetablering af haverne ville blive for omkostningstung, og at det ville medføre for store gener for beboerne. Planen blev derfor ændret, så haverne ikke bliver berørt. Nordkysten graver derfor ned til ledningerne fra alternative områder.

Ifølge Sune Seerup havde det været nemmere for Nordkysten at komme ned til ledningerne, hvis man gravede i haverne. Nemmere er dog ikke altid bedre, og han har stor forståelse for hensynet til beboerne.

”Det komplicerer opgaven en smule, at vi skal finde alternativ plads til gravearbejdet og benytte andre maskiner. Men vi tilpasser os den situation, der nu engang er. Vi finder altid en fornuftig måde at løse opgaverne på, det er en del af vores tilgang, at vi er omstillingsparate,” siger han.