Nyhed

Udgivet d.

Strategisk partnerskab etablerer fjernvarme i Stenløse og Ølstykke

Partnerskab underskrives mellem Nordkysten og Damgaard.
Ved underskrivelsen af aftalen om det strategiske partnerskab deltog fra venstre projektleder Claus Andersen, Egedal Fjernvarme, projektleder Christian Christensen, Nordkysten, afdelingschef Carsten Birch, Nordkysten, partner Jesper Jøns Rømer, Damgaard Rådgivende Ingeniører, afdelingschef Rune K. Kristensen, Nordkysten, direktør Johan Sølvhøj Heinesen, direktør Frank Schou Kruse, Nordkysten og tilbudschef Jesper Skovgaard Madsen

Egedal Fjernvarme har netop indgået aftale om et strategisk partnerskab med Entreprenørfirmaet Nordkysten.

Opgaven går ud på at rulle fjernvarme ud til mere end 3.500 kunder i de kommende år. Også Damgaard Rådgivende Ingeniører, som er bygherrerådgiver, kommer til at medvirke i samarbejdet.

”Med rammeaftalen har vi gjort det til en fælles opgave at etablere så meget ny fjernvarmeforsyning i Stenløse og Ølstykke så sikkert, hurtigt og billigt som muligt,” siger Johan Sølvhøj Heinesen, som er direktør i Egedal Fjernvarme. Han tilføjer:

”Det er et ambitiøst projekt at konvertere omkring 110.000 megawatttimer opvarmning fra gas til fjernvarme i løbet af en ganske kort periode. Derfor har vi fundet det mest hensigtsmæssigt med et strategisk samarbejde, hvor vi sammen med entreprenøren og hans ingeniører arbejder på at finde den bedste måde at gøre det.”

Tillidsfuldt og åbent samarbejde

Det strategiske partnerskab betyder, at Egedal Fjernvarme sammen med Nordkysten og Damgaard går et spadestik dybere, end det man kender fra traditionelle anlægsprojekter, hvor bygherre og entreprenør sidder på hver sin side af bordet og forhandler. I stedet er der et fælles mål om at opnå de bedste, hurtigste og billigste løsninger inden for den økonomiske ramme, som er til rådighed.

Nordkysten har udsigt til en fast fortjeneste samt bonus, når økonomiske og tidsmæssige besparelser opnås. Og Egedal Fjernvarme har udsigt til at få mere og bedre fjernvarmenet for pengene.

Et af de første og største strategiske partnerskaber

”Et strategisk partnerskab kræver, at begge parter er indstillet på et åbent og tillidsfuldt samarbejde,” siger Frank Schou Kruse, som er administrerende direktør i Nordkysten.

”Hos Nordkysten er vi vant til at arbejde sammen om store infrastrukturanlæg på den måde. Langvarige rammeaftaler og strategiske partnerskaber inden for fiberudrulning og vandforsyning giver os i forvejen arbejde for et trecifret millionbeløb årligt. Vi er glade og stolte over, at Egedal Fjernvarme har valgt at arbejde sammen med os på den samme måde,” tilføjer han.

Aftalen mellem Egedal Fjernvarme og Nordkysten er en af de første og største aftaler om strategiske partnerskaber inden for fjernvarmeudbygning i Danmark. Potentielt kan aftalen over de kommende otte år omfatte fjernvarmenet for samlet 750 mio. kr.

Bedre arbejdsklima, bedre løsninger og plads til nye løsninger

Det strategiske partnerskab giver mulighed for at afprøve forskellige udførelsesmetoder, f.eks. alternative rørtyper, genbrug af jord og genanvendelse af afstivning. Derudover giver den mulighed for at udjævne ressourcer og optimere projektering, planlægning og udførelse.

”Med det strategiske partnerskab får vi inddraget Nordkystens erfaringer og input tidligt i projekteringen. Derfor forventer jeg, at vi får lavet en rigtig god projektering,” siger Jesper Jøns Rømer, som er partner og afdelingschef for fjernvarme hos Damgaard Rådgivende Ingeniører.

”Prissætningen gennem partnerskabet er også bedre, fordi entreprenøren ikke behøver dække sig af for fremtidige prisstigninger. Og så er det ærlig talt mere behageligt at arbejde i et projekt, hvor vi sidder omkring et rundt bord frem for på hver sin side af bordet,” tilføjer bygherrerådgiveren.

Disse betragtninger er Frank Schou Kruse helt enig i:

”Desværre er der få rigtige strategiske partnerskabs-udbud i anlægsbranchen. Det er en samarbejdsform, som vi gerne ser meget mere anvendt. Både fordi vi kan bruge vores viden og erfaring til at optimere projekterne. Og fordi det giver et godt arbejdsklima for vores medarbejdere, når vi er i samme båd som bygherren,” siger han.

Jesper Skovgaard Madsen tilføjer, at det strategiske partnerskab også gør det muligt at drøfte og vælge mere bæredygtige løsninger end dem, man havde udtænkt på forhånd. På den måde kan det strategiske partnerskab hjælpe med at øge bidraget til den grønne omstilling.

Fakta om partnerskabet

Rammeaftalen er indgået mellem Egedal Fjernvarme og Nordkysten, der har Damgaard Rådgivende Ingeniører med på opgaverne.

De første etaper er på ca. 36 km hovedledning med ca. 2.200 kundetilslutninger i Stenløse og Ølstykke.

Der er mulighed for at tilvælge flere etaper med fjernvarmenet til mindre byer som Veksø, Ganløse, Tangbjerg og Værebro.

Rammeaftalen løber i to år med option på forlængelse i op til 6 år.

Første periode er 01.07.2023 til 30.07.2025.

Den samlede økonomiske ramme for rammeaftalen over hele kontraktens løbetid inkl. optioner (8 år) udgør op til 750 mio. kr. ekskl. moms.

Læs mere om strategisk samarbejde.