Omsæt visionære idéer til konkrete HR-koncepter!

Søg jobbet online

Det er det overordnede succeskriterie i rollen som HR Chef hos Nordkysten A/S. Med et team af erfarne og engagerede HR-medarbejdere i ryggen, samt en ledig plads i ledelsen, er der skabt det råderum, der skal til for at lykkes i rollen på både den korte og lange bane. Med dit fokus på bl.a. udarbejdelse af en HR-strategi, kompetenceudvikling og fastholdelse af medarbejdere, bliver dine indsatser afgørende for, at Nordkysten når sine mål.

Med store ambitioner for HR´s rolle og funktion i Nordkysten, kan du allerede inden for år 1 krydse følgende af:

  • Du har lært Nordkystens historie godt at kende og forstår, hvad Nordkysten står på af værdier. Direktør Frank Kruse vil introducere dig for både familievirksomhedens historie, berettigelsen på markedet og de særlige spidskompetencer i produktionen, som kendetegner Nordkysten. Med denne viden står du stærkere til at udforme en HR-strategi med målsætninger og succeskriterier, der samlet set understøtter Nordkystens strategi 2024.
  • Du prioriterer og investerer tiden i at lære dine kolleger at kende – både funktionærerne på kontorerne i Gilleleje og Glostrup, samt produktionen på byggepladserne. De oplever allerede i første møde med dig, en nærværende kollega, der ønsker at forstå hverdagen hos dem hver især. Inden for de første 3 måneder i jobbet har du været hele vejen rundt og begynder at få et indblik i, hvordan Nordkysten fungerer.
  • Med tre selvstændige HR-medarbejdere og en kommunikationsmedarbejder i din afdeling, bruger du din primære tid som leder på at skabe klarhed om bl.a. ansvarsområder og udviklingsplaner for den enkelte. Du får kontinuerligt et indblik i dine medarbejderes motivation og ønsker ved 1:1 samtaler hver anden uge.
  • Du får sat deadlines, proces og struktur på de allerede igangsatte koncepter og prioriterer med dit team, hvilke koncepter, der skal prioriteres nu og her og hvilke, der skal omsættes i praksis på den længere bane. Kompetenceudvikling i produktionen har topprioritet, hvilket vil blive udgangspunktet til en start.
  • Med dit naturlige planlægningsgen og behov for strukturer og procesgange, projektleder du de mange gode initiativer, som udspringer fra både ledelsen og produktionen. Du har konstant dit HR-team in mente, når du forholder dig kritisk og realistisk til, hvordan HR understøtter de gode ideer fra kollegerne.

Efter første år i rollen som HR Chef har du formået at skabe de rammer, der skal til for at lykkes med at omsætte ideerne til koncepter, der lever i virksomheden. Du kan bl.a. se tilbage på udviklingen inden for kompetenceudvikling. Her oplever du, hvordan lederne i produktionen, med understøttelse fra HR-teamet, uddanner egne medarbejdere og fastholder de specialister, som er afgørende for, at Nordkysten forbliver en anlægsentreprenør med de bedste specialister ombord. HR-afdelingen har styrket samarbejdet med produktionen, og du mærker tydeligt en gensidig forståelse og respekt. Produktionen tager således HR med på råd, ligesom nye tiltag fra HR bliver taget imod med åbenhed fra både ledere og medarbejdere.

For at lykkes i rollen…

Er du allerede leder for medarbejdere i dag. Du har allerede bevist i din karriere, at det falder dig helt naturligt at omsætte ideer til konkrete handlinger, som fungerer i praksis. Om du kommer fra branchen eller ej er fuldstændig ligegyldigt. Alfa omega er, at du er en vaskeægte teamplayer, som forstår at understøtte ledere og medarbejdere i deres dagligdag. Har du tilmed allerede skabt resultater inden for kompetenceudvikling, er det et stort plus.

Du bliver en del af…

En familieejet virksomhed med over 60 år på bagen, hvor værdier som troværdighed, ansvarlighed, samarbejde og løsningsorienteret skinner igennem alle dele af forretningen. Selvom Nordkysten vækster og i dag består af ca. 450 medarbejdere, har forretningen bibeholdt en flad struktur, som gør, at nye initiativer hurtigt omsættes til tiltag, der skaber værdi for forretningen. Som specialiserede entreprenørvirksomhed er det afgørende at få udviklet egne folk til både specialist- og lederroller. Det lykkes kun, hvis der investeres i udvikling og fastholdelse af dygtige medarbejdere gennem ledelse- og kompetenceudvikling – og det er her, du bl.a. kommer til at gøre en stor forskel! Ud over dine fire medarbejdere i HR, kommer du til at møde de resterende 445 ansatte, hvoraf ca. 50 af kollegerne befinder sig i Gilleleje, som er hovedkontor, og 50 kolleger i Glostrup.

Klar til at omsætte HR initiativer til konkrete handlinger?

Så tøv ikke med at tage fat i rekrutteringskonsulent Mette Andreassen på telefon 78796613 eller via mail MJA@mindgroup.dk. Mind varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor CV og ansøgning sendes via dette link. Samtaler afholdes løbende og processen afsluttes, når vi har fundet den helt rette kandidat til jobbet.

Om jobbet

Lokation Gilleleje
Afdeling HR
Nærmeste Leder Frank Kruse
Jobtitel HR Chef
Tiltrædelse Hurtigst muligt
Ansøgningsfrist
Send ansøgning til hr@nordkysten.dk
Send ansøgning