Nyhed

Udgivet d.

Glostrup har fået sin første klimavej

Erdalsvej mellem Langagervej og Digevangsvej i Glostrup er ikke bare blevet renoveret til en af Glostrups nu smukkeste villaveje. Den nye klimavej blev indviet den 11. maj.

Problemer med vand i kældrene førte til klimasikring af vejen samt tiltag, der skal aflaste kloaksystemet til glæde for de 30 villaejere.

”Vi gik sammen med Glostrup Kommune i et fælles projekt, da vejen alligevel skulle renoveres,” fortæller Bjarne Lange, som er seniorprojektleder hos Glostrup Forsyning. Med stolthed i stemmen forklarer han om de regnvandskassetter, der er etableret under de nye fortove, og som aflaster kloaksystemet, så flowet her er reduceret fra 80 til 12-15 liter vand i timen.

Ud over regnvandskassetter i de nye fortove, er der etableret en permeabel rende mellem kantsten og vej – og der er lagt permeabel grus mellem fortovsfliserne. Alt sammen så man sikrer, at regnvandskassetterne opsamler og forsinker regnvand fra vej og fortove. Fra regnvandskassetterne ledes regnvandet til samlebrønde, som sikrer, at det første og mest beskidte regnvand sendes videre til kloaksystemet, mens senere og renere vand siver ned i stedet for. Der er også forberedt stikledninger mellem regnvandskassetter og villaernes grunde, så der senere kan etableres separat afledning af regnvand herfra og til regnvandskassetterne i fortovet.

”Vi har desuden alle tænkelige former for måleudstyr på installationerne, så vi kan følge med i, at den samlede klimasikring fungerer, som den skal. Jeg regner med at projektet kommer til at danne skole for lignende projekter andre steder i kommunen,” siger Bjarne Lange.

Et godt samarbejde om et kompliceret projekt

Ved indvielsen af vejen var alle vejens beboere inviteret og en pølsevogn sat op, så man kunne hygge sig efter den officielle indvielse. Den blev forestået af formanden for Glostrup Kommunes Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalg Søren Enemark og bestyrelsesformand for Glostrup Forsyning Leif Meyer Olsen.

”Ikke alene har I fået en af Glostrups smukkeste villaveje nu. I har også fået endnu bedre klimasikring, end den vi etablerede med regnvandsventiler for 4-5 år siden. Og så kan I være stolte af, at Erdalsvej kommer til at vise vejen for flere nye klimaprojekter her i Glostrup,” sagde Leif Meyer Olsen blandt andet. Han blev suppleret af Søren Enemark:

”Der har været et fint samarbejde mellem Glostrup Kommune, Glostrup Forsyning, jer beboere og de udførende entreprenører. Vi kan alle sammen være stolte af resultatet.”

Nordkysten var hovedentreprenør

Entreprenørfirmaet Nordkysten har stået for klimatilpasningen af Erdalsvej i hovedentreprise. Projektet indebar, at det eksisterende 300 meter fortov skulle oprettes, og der skulle etableres ny vejafvanding med nedgravning af regnvandskassetter i fortovene i begge vejsider til opmagasinering og nedsivning af regnvand.

Fortovene blev oprettet med 790 kvadratmeter permeable betonfliser og 1.270 meter granitchaussesten. Den eksisterende kørebanekantsten af granit blev opsat i samme tracé som eksisterende. Langs kantstenen blev der etableret en drænrende med et metallåg, hvori der er lagt permeabelt asfalt.

Samtidig blev der etableret 17 Ø32 mm vandstikledninger ved jordfortrængning samt nye hovedledninger. Gasstik blev sænket og el- og telekabler blev flyttet til side. Nordkysten foretog i den forbindelse 340 meter styret underboring af Ø110 mm PE 100 PN10-vandledning. Desuden blev der foretaget maskinopretning af asfalt i kørebanen og lagt 1.500 kvadratmeter slidlag på kørebanen.