Nyhed

Udgivet d.

Anlægsentreprenør buldrer frem: – Men overenskomsten er dyr for os

2022 er syvende regnskabsår i træk med vækst på top- og bundlinjen for Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S – men 2023 kan blive et brud med stimen

Af Jane Schmidt Klausen, Nordiske Medier

Det er kun gået én vej de seneste syv regnskabsår for Entreprenørfirmaet Nordkysten – og det er frem.

Senest har anlægsvirksomheden fra Gilleleje øget omsætningen til 738,9 mio. kr. og resultatet før skat til 49,3 mio. kr.

Det er en vækst på henholdsvis 163,7 mio. kr. og 11,4 mio. kr. sammenlignet med 2021. 

Går man de syv år tilbage, er der tale om en vækst på mere end en halv mia. på toplinjen og mere end 45 mio. kr. på bundlinjen før skat. 

Resultaterne i 2022 bliver da også positivt bemærket i årsrapporten, hvor overskudsgraden er opgjort til 7,1 pct., og egenkapitalen er over 100 mio. kr. 

Aktiviteten og resultatet beskrives som “højere end ventet”, og årets resultat får stemplet “meget tilfredsstillende”.  

“Selskabet har i 2022 eksekveret tilfredsstillende på rammeaftaler og entrepriser og har haft god kapacitetsudnyttelse. Der har været fornuftig vækst på tværs af selskabets forretningsområder, og selskabet går ind i 2023 med en god ordrebeholdning”, lyder det. 

Det fortsættes, at man “i fornuftigt omfang” er lykkedes med at forhandle kompensationer for stigende energi- og materialepriser, og at “selskabets risikopolitik” har medvirket til, at de “kun i mindre grad har været ramt af de kraftige prisstigninger, der har ramt branchen i første halvår af 2022 som følge af krigen i Ukraine”.

I spidsen for virksomheden står Frank Schou Kruse, der har været adm. direktør siden 2015.

– Jeg er både glad for, stolt over og ydmyg omkring resultatet. Det er svært at være andet. At vi – med alle de ting, der er sket i 2022 – formår at komme helskindet igennem uden for mange knubs, synes jeg, er flot, siger han til Licitationen – Byggeriets Dagblad.

Grøn omstilling trækker op

Nordkysten beskæftiger knap 400 ansatte og gør sig i entreprenør- og jordarbejde; herunder elforsyning, fjernvarme, vandforsyning, spildevandshåndtering, klimasikring, byggemodning og fibernet.

Områder, der i flere tilfælde opleves “stærk efterspørgsel på” som følge af den grønne omstilling. 

Frank Schou Kruse peger her ikke mindst på elektrificeringen af samfundet og fjernvarmeudrulningen, som han betegner som “to store områder” for Nordkysten. 

Netop aktiviteter med nedgravning af forsyningsledninger og anlægsprojekter – særligt relateret til den grønne omstilling – forventes da også at medføre en øget aktivitet i 2023. Men på indtjeningssiden forventes en tilbagegang. 

– Der er ingen tvivl om, at overenskomstaftalen er dyr for os, forklarer Frank Schou Kruse

Som Licitationen tidligere har beskrevet, omfatter overenskomsten, som blev præsenteret i marts, blandt andet, at minimumslønnen øges med ni kr. over to år. Oveni kommer et lønløft til elever og lærlinge, samt en ændring i arbejdsgivers pensionsbidrag fra 8 til 10 pct.

Nordkysten-direktøren forventer, at det vil tage et par år før indexreguleringer i kontrakterne kompenserer for de øgede omkostninger til lønninger.

– Vi forventer ikke i samme omfang at kunne hente kompensation hos kunderne, som vi langt hen ad vejen er lykkedes med som følge af prisstigningerne i kølvandet på Ukraine-krigen, siger han. 

Forventningen er en overskudsgrad på 4-4,5 pct. i 2023.

Frank Schou Kruse erkender, at Nordkysten som selskab altid er ”forsigtig”, når det kommer til at lægge budget, og at virksomheden ikke ”tager for givet”, at de kan fortsætte med overskudsgrader som de senere år.

Dertil fremhæver han, at der investeres en del i bæredygtighed og grøn omstilling – herunder i energirenoveringer af Nordkystens bygningsmasse samt i indkøb af el-værktøj frem for batteridreven, som ellers er billigere. 

Elementer, som også påvirker forventningerne.

Fastholder fokus

Geografisk gør Nordkysten sig i Sjælland og øerne. En prioritering, der ikke er planer om at udvide fast til hverken Fyn eller Jylland.

– Der er nok at lave, der hvor vi er i forvejen, så det holder vi fast i, siger Frank Schou Kruse. 

Foruden hovedkontoret i Gilleleje har Nordkysten lokalkontor i Glostrup og Sorø. Yderligere udelukkes ikke, men det ligger ikke i planerne nu og her:

– Jeg synes, vi er godt dækket ind med Gilleleje, Glostrup og Sorø, fortæller direktøren.