Nyhed

Udgivet d.

Årsregnskab 2021: fortsat vækst og konsolidering


Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S fik et meget tilfredsstillende resultat i 2021. Samtidig har vi rustet os til fremtidens udfordringer med stigende priser og inflation.

Den finansielle gearing og rentebærende gæld er reduceret betydeligt over de seneste fem år, ligesom koncernens cash flow er styrket.

”I 2021 har vi kunnet arbejde stort set upåvirket af den fortsatte pandemi. Derfor opnår vi et meget tilfredsstillende resultat. Desuden er det vigtigt, at det lykkedes at gøre Nordkysten mere økonomisk robust. For allerede i år ser vi ind i store udfordringer med massive prisstigninger og inflation. Vi er godt rustet til nogle hårde år,” siger administrerende direktør Frank Schou Kruse om det seneste koncernregnskab, der offentliggøres 19. maj 2022.

”Nordkysten er en sund og solid virksomhed med en god økonomi. Vi har ingen gæld af betydning, og vores cash flow er blevet væsentlig bedre de seneste år,” siger Karen M. Jensen, som er økonomichef hos Nordkysten.

”I 2021 har vi kunnet arbejde stort set upåvirket af den fortsatte pandemi. Derfor opnår vi et meget tilfredsstillende resultat. Desuden er vigtigt, at det lykkedes at gøre Nordkysten mere økonomisk robust. For allerede i år ser vi ind i store udfordringer med massive prisstigninger og inflation. Vi er godt rustet til nogle hårde år,” supplerer administrerende direktør Frank Schou Kruse.

Koncernregnskabet fra Nordkysten viser en omsætning på 575 mio. kr. i 2021 mod 446 mio. kr. i 2020, mens årets resultat efter skat blev 28,9 mio. kr. mod 11,9 mio. kr. året før.

Nordkysten har de seneste fem år reduceret den rentebærende nettogæld med 81 procent fra 55,8 mio. kr. ved udgangen af 2017 til 10,8 mio. kr. ved udgangen af 2021. Tilsvarende er den finansielle gearing reduceret fra 1,33 ved udgangen af 2017 til 0,12 ved udgangen af 2021. Koncernens cash flow fra driftsaktiviteter er i samme periode steget fra 15,3 mio. kr. til 53,8 mio. kr.

Fortsat øget aktivitet

Der er fortsat stigende aktivitet på alle de infrastrukturområder, hvor Nordkysten udfører entreprenørarbejde elforsyning, vandforsyning, fjernvarmevarme, spildevandshåndtering, klimasikring og fibernet. Koncernen er derfor også gået ind i 2022 med en rigtig god ordrebeholdning. Dertil kommer, at omlægning fra naturgas til fjernvarme ventes at give endnu mere aktivitet.

”Det kan blive en brancheudfordring med knaphed på materiel og mandskab ved en hurtig omlægning fra naturgas til fjernvarme. Vi har dog løbende udvidet og udviklet vores mandskab, metoder og materiel, så vi er også klar til at tage fat på udbygningen af fjernvarmenettet. Den vil vi møde med vores erfarne folk og et stort kundefokus, hvor vi samarbejder med kunderne for at opnå de bedste og smarteste løsninger,” siger Frank Schou Kruse.

Velfungerende rammeaftaler og strategiske samarbejder

Nordkysten har en del flerårige aftaler og strategiske samarbejder med store forsyningskunder som HOFOR, NOVAFOS, TDC, NEXEL og en række multiforsyninger.

”Takket være vores dygtige og dedikerede medarbejdere formår vi at indgå, fastholde og forny langvarige og strategiske partnerskaber. Der er blandt forsyningsvirksomhederne stor interesse for at arbejde sammen på en mere forpligtende og langsigtet måde. Og det har vi efterhånden mange gode erfaringer med,” siger Frank Schou Kruse.

Nærhed til opgaverne og medarbejderne

Det kræver vedvarende fokus på rekruttering, udvikling og fastholdelse af gode medarbejdere at bevare de grundlæggende værdier og faglige kompetencer i Nordkysten, samtidig med at virksomheden vokser markant.

Et væsentligt element i Nordkystens styrke er også nærhed – både til opgaverne og medarbejderne. Derfor glæder det Frank Schou Kruse, at Nordkystens afdelinger i Gilleleje og Glostrup nu suppleres med en afdeling i Sorø for at styrke tilstedeværelsen på hele Sjælland.

Klima, bæredygtighed og FN’s verdensmål

Det har længe været en del af Nordkystens strategi at deltage aktivt i at gøre entreprenørarbejdet mere bæredygtigt og klimavenligt.

Virksomheden har valgt at fokusere sin strategi for bæredygtig adfærd ved at arbejde med FN’s verdensmål 4 (kvalitetsuddannelse), 5 (ligestilling mellem kønnene), 8 (anstændige jobs og økonomisk vækst), 9 (industriel innovation og infrastruktur), 12 (ansvarligt forbrug og produktion) samt 17 (partnerskaber for handling).

”Det er vores vision kontinuerligt at uddanne vores medarbejdere og skabe større forståelse for bæredygtig adfærd i 2022,” siger Frank Schou Kruse.

”Desuden vil vi fortsat være med til at drive den grønne omstilling til fossilfri byggepladser i anlægsbranchen. Vi ønsker at indgå i partnerskaber med vores kunder omkring disse mål, og vi oplever at kunderne er klar til det,” siger han.