Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S beskæftiger sig med alle opgaver inden for kabelgravning, store kabellægningsprojekter, kloak, fjernvarme, vandledning og andre anlægsarbejder. Vi beskæftiger os også med belægninger, reparation af forsyningsledninger og renovering af alle former for eksisterende belægninger samt opgravning i forbindelse med brud på rør, kabler, gasledninger mv.

Kompetencer og kapacitet

Nordkystens dygtige og kompetente medarbejdere er en grundlæggende forudsætning for, at vi fortsat kan varetage aktuelle og fremtidige arbejdsopgaver og for, at vi kan blive ved med at være konkurrencedygtige. Derfor sørger vi for, at vores medarbejdere til hver en tid er klædt på til opgaverne. Det gør vi ved løbende at efteruddanne og opkvalificere medarbejderstaben til højest faglige niveau.

Selvkørende på alle niveauer
Alt entreprenørarbejde udfører vi selv – vi råder f.eks. over vores eget gravehold, som har stor erfaring med fjernledningsarbejde. Det møder op med et komplet vogntog med servicevogn, som indeholder al nødvendigt værktøj og udstyr, og en trailer med minigraver.

Egen forsyning af små og store enheder
Nordkysten har eget lager med et bredt sortiment af det meste af dét, der kan forventes at blive anvendt i forbindelse med arbejde inden for kloak-, vand- og VVS-området – dvs. de mest anvendte rør, forgreninger, muffer, reparationsstykker m.v.. De mindre enheder findes/lagerføres desuden i varierende omfang på arbejdsholdenes/montørernes lad- og kassevogne.

Vi leverer rene grus- og stenmaterialer, almindelige belægningssten o. lign. på pladserne både inden og uden for normal arbejdstid. Tilsvarende har vi forsyninger af skilte og afspærringsmateriel, køreplader og vandfaste plader til afdækning eller afstivning i forbindelse med udgravninger. Efter behov placerer vi supplerende maskiner og materiel på pladserne.


Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S
Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S:
 • mere end 50 års erfaring
 • udfører arbejdet i egenproduktion og ejer selv al materiel
 • tilbyder alle opgavetyper – store som små, komplekse som enkle
 • har i alt 325 medarbejdere, som vi uddanner løbende for at sikre høj faglig kvalitet
 • står inde for nøgleordene "god service, stor fleksibilitet, og dygtige, venlige medarbejdere"

 

 • har arbejdshold, der typisk består af to mand, der rykker ud overalt med det nødvendige udstyr
 • yder service også uden for normal arbejdstid ved f.eks. brud på forsyningsledninger
 • uddanner elever til anlægsstruktører og mekanikere
 • har mere end 70 % kunder, som bruger os som fast samarbejdspartner
 • fungerer som taksator for flere forsikringsselskaber
 • er medlem af Dansk Byggeri og underlagt Kloakmestrenes Kvalitetskontrol og NO DIG-kontrolordningen
 • er ISO 9001 certificeret samt efterlever principperne i ISO 14001, OHSAS 18001 og DS 49001

Hovedkontor

Pårupvej 183-185
3250 Gilleleje
Mail: post@nordkysten.dk
Telefon: +45 4830 0065

CVR: 26 86 29 30

Lokalkontor Glostrup

Farverland 4
2600 Glostrup
Mail: post@nordkysten.dk
Telefon: +45 4830 0065

CVR: 26 86 29 30

Lokalkontor Ballerup

Borupvang 3
2750 Ballerup
Mail: post@nordkysten.dk
Telefon: +45 4830 0065

CVR: 26 86 29 30
Kontaktpersoner

Frank Schou Kruse

Adm. Direktør

 

 

Tel:+45 23 21 39 12
Send os en mail

Bestyrelsen

Formand: John Stær

Næstformand: Jan Frederiksen 

 

 

Bestyrelsesmedlem: Frank Schou Kruse 

Historien
Ejerforhold
Nordkysten A/S, Entreprenørfirmaet blev grundlagt af gårdejer Jørgen Pedersen 1959, sammen med sin kone Karen Pedersen. Firmaet er stadig et familiefirma bestående af Karen og Jørgen Pedersens børn og børnebørn. Firmaet ledes og drives i dag af barnebarnet Frank Schou Kruse.

Maskinstation

Jørgen Pedersen startede Nordkystens Maskinstation og udførte arbejde hos landmændene såsom at mejetærske, presse hø og halm, grønthøste, samt andet forfaldent arbejde. Forretningen blev udvidet, for Jørgen Pedersen så muligheden i at ordne haver for sommerhusejerne ved at fræse grunde, så græs, lave kloakarbejde. Den første medarbejder blev ansat og flere kom til.

Medarbejdere
I takt med at opgaverne steg blev der ansat flere i Entreprenørfirmaet Nordkysten. Mange af de ansatte i marken var områdets landmænd, som Jørgen Pedersen satte stor pris på, da det var gode og stabile medarbejdere. Firmaet blev drevet fra hjemmeadressen, hvor Karen Pedersen var den person, som sørgede godt for medarbejderne, kunder og leverandører, som kom i firmaet. Mange en aftale er indgået omkring spisebordet i køkkenet med god opvartning.

Forretningen voksede og der blev ansat flere medarbejdere. I 1962 blev den første gravemaskine indkøbt og nedgravning af kabler for KTAS startede. Dette medførte opgaver som nedgravning af rør til fjernvarme, vandværker og andre anlægsarbejder. Den første mekaniker blev ansat i 1962, derved blev alle maskinerne vedligeholdt.
I dag råder Nordkysten A/S over et stort værksted med reparation og service af alt kørende materiel. Firmaet råder i dag over flere store haller til opbevaring af materiel og lager, samt en stor oplagsplads med bl.a. grus, sand, kabler og kloakrør.