Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S beskæftiger sig med alle opgaver inden for kabelgravning, store kabellægningsprojekter, kloak, fjernvarme, vandledning og andre anlægsarbejder. Vi beskæftiger os også med belægninger, reparation af forsyningsledninger og renovering af alle former for eksisterende belægninger samt opgravning i forbindelse med brud på rør, kabler, gasledninger mv.

Kompetencer og kapacitet

Nordkystens dygtige og kompetente medarbejdere er en grundlæggende forudsætning for, at vi fortsat kan varetage aktuelle og fremtidige arbejdsopgaver og for, at vi kan blive ved med at være konkurrencedygtige. Derfor sørger vi for, at vores medarbejdere til hver en tid er klædt på til opgaverne. Det gør vi ved løbende at efteruddanne og opkvalificere medarbejderstaben til højest faglige niveau.

Selvkørende på alle niveauer
Alt entreprenørarbejde udfører vi selv – vi råder f.eks. over vores eget gravehold, som har stor erfaring med fjernledningsarbejde. Det møder op med et komplet vogntog med servicevogn, som indeholder al nødvendigt værktøj og udstyr, og en trailer med minigraver.


Vi leverer rene grus- og stenmaterialer, almindelige belægningssten o. lign. på pladserne både inden og uden for normal arbejdstid. Tilsvarende har vi forsyninger af skilte og afspærringsmateriel, køreplader og vandfaste plader til afdækning eller afstivning i forbindelse med udgravninger. Efter behov placerer vi supplerende maskiner og materiel på pladserne.


Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S
Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S:
 • mere end 60 års erfaring
 • udfører arbejdet i egenproduktion og ejer selv al materiel
 • tilbyder alle opgavetyper – store som små, komplekse som enkle
 • har i alt 330 medarbejdere, som vi uddanner løbende for at sikre høj faglig kvalitet
 • står inde for nøgleordene "god service, stor fleksibilitet, og dygtige, venlige medarbejdere"

 

 • har arbejdshold, der typisk består af to mand, der rykker ud overalt med det nødvendige udstyr
 • yder service også uden for normal arbejdstid ved f.eks. brud på forsyningsledninger
 • uddanner elever til anlægsstruktører og mekanikere
 • har mere end 70 % kunder, som bruger os som fast samarbejdspartner
 • fungerer som taksator for flere forsikringsselskaber
 • er medlem af Dansk Byggeri og underlagt Kloakmestrenes Kvalitetskontrol og NO DIG-kontrolordningen
 • er ISO 9001 certificeret samt efterlever principperne i ISO 14001, OHSAS 18001 og DS 49001

Hovedkontor

Pårupvej 183-185
3250 Gilleleje
Mail: post@nordkysten.dk
Telefon: +45 4830 0065

CVR: 26 86 29 30

Lokalkontor Glostrup

Farverland 4
2600 Glostrup
Mail: post@nordkysten.dk
Telefon: +45 4830 0065

CVR: 26 86 29 30

Lokalkontor Ballerup

Borupvang 3
2750 Ballerup
Mail: post@nordkysten.dk
Telefon: +45 4830 0065

CVR: 26 86 29 30
Kontaktpersoner

Frank Schou Kruse

Adm. Direktør

 

 

Tel:+45 23 21 39 12
Send os en mail

Bestyrelsen

Formand: John Stær

Næstformand: Jan Frederiksen 

 

 

Bestyrelsesmedlem: Frank Schou Kruse 

Historien

Læs her om Nordkystens historie fra etableringen i 1959...

1959 - 1969

 • I 1959 grundlagde Jørgen Pedersen Nordkystens Maskinstation med en grønt- høster, en mejetærsker og halmpresser. Kunderne var landmændene i nærområdet, som brugte maskinstation til høstarbejde mm.

 • Nye arbejdsopgaver kom til – bl.a. fræsning og planering af grunde, kloakarbejde, anlæg af haver og terrasser samt snerydning

 • 1961 blev KTAS kunde. Kontrakten, der fyldte en A4-side, blev forhandlet i spise- stuen på Baunebakken

 • I begyndelsen af tresserne bestod maskinparken af et par biler og rendegraver og sidst i tresserne bliver virksomheden omdannet til Entreprenørfirmaet Nordkysten

 • I løbet af tresserne fik Jørgen Pedersen kommunens bevis på, at han måtte udføre kloakarbejder

 • Medarbejderstaben var folk fra nærområdet, og det var typisk fiskere og land- mand, som var midlertidigt hjemsendt i vintermånederne

 • Sidst i tresserne begyndte firmaet at udføre større udstykninger/byggemod- ninger og arbejde for flere grundejerforeninger

1970 - 1979

 • Opgaverne omfattede nu byggemodninger, etablering af større kloakker og klo- akrenoveringer

 • I 1972 betød oliekrisen bilfrie søndage, der dog ikke påvirkede produktionen hos Nordkysten

 • Græsted og Gilleleje Fjernvarme blev de første forsyningsselskaber, som firma- et etablerede nye ledninger for i vejene

 • Senere kom Helsinge Fjernvarme og Hornbæk Fjernvarme til som kunder, hvor firmaet nedgravede nye ledninger i vejene og retablerede med fliser og asfalt

 • En ny kundegruppe dukkede op: Grundejerforeninger der havde brug for vedligeholdelse af grusveje, grøfter, dræn og reparation af asfalthuller

 • Vandværkerne i Græsted og Gilleleje Kommune samt Helsinge blev også kunder i denne periode

 • Nordkysten udførte også opgaver som fx nedrivning af bygninger som køb- mandsgarden i Helsinge

 • I 1979 kom Frank til verden – helt nøjagtigt den 26. august

1980 - 1989

 • Mogens Pedersen startede på Nordkysten som uddannet ingeniør. Han overtog ledelsen i 1983 og drev virksomheden i tæt samarbejde med Jørgen i de følgende 10 år

 • Alle fakturaer blev skrevet af en sekretær på skrivemaskine

 • I 1983 blev alle gravehold forsynet med minigravere

 • Fra midt i 80’erne kunne Nordkysten udføre TV-inspektioner på regnvands- og spildevandsledninger både for private og offentlige kunder. Det skabte gode kontakter og gav arbejde hos forsikringsselskaber, mange kommuner og private kunder

 • I 1985 købte Lisbeth og Mogens halvdelen af firmaet

 • Der etableredes nyt samarbejde med Nesa i Fredensborg – det var den første rammeaftale, som blev udført på timebasis

 • Samarbejdet med KTAS rundede 25 år

 • EDB dukkede op og den første IBM-computer blev installeret på kontoret

 • I 1988 blev der indkøbt flere raketter og udført rørtryk for fremføring af ledninger

 • I forbindelse med brud på ledninger tilbød Nordkysten sine kunder døgnvagt

 • Et stort kystsikringsprojekt ved Tinkerup Strand blev gennemført

1990 - 1999

 • Nordkysten blev godkendt som uddannelsessted og første elev gennemgik struktør-uddannelsen. Flere elever blev herefter uddannet på kontoret og værk- stedet

 • I 1995 fik Frank traktorkørekort og blev udlejet (med rabat) som maskinfører

 • De første tiltag med styrbar underboring blev taget med investering i stor og mellemstor maskine

 • Bygningerne blev udvidet og tilpasset med mødelokaler og organiseringer af afdelingerne

 • Kompetencerne blev udvidet med ledningssøgning på graveopgaver

 • NK-Personaleforening blev stiftet i 1999

 • Der manglede tag over hovedet og maskinerne – en ny hal blev opført

 • I 1999 fejredes 40-års jubilæum og maskinparken bestod af: 50 gravemaskiner, 72 biler, 12 rendegravere, 1 gummiged og 15 traktorer

2000 - 2009

 • Efter mange, mange år og en forandring fra KTAS til TDC ophørte samarbejdet. Heldigvis kom Nordkysten godt videre

 • Samarbejdet med H. Helbo Hansen blev starten på konsortiet El-Kysten

 • Den første større rammeaftale blev indgået mellem NESA og konsortiet El-Kysten

 • Senere blev den første rammeaftale med DONG indgået. Aftalen medførte, at Nordkysten i stor skala udførte kabellægning af luftledninger inkl. en lang ræk- ke driftsarbejder

 • Nordkysten mærkede kommunalreformen, fordi en af firmaets større kunde- grupper, amterne, blev nedlagt

 • I 2009 blev 50-års jubilæet markeret med pomp og pragt

 • Mogens blev alvorligt syg, men efter operation er han still-going-strong

2010 - 2019

 • I 2011 vandt konsortiet El-Kysten den anden rammeaftale med Dong

 • På de indre linjer organiserede Nordkysten sig med nye bygninger og omplace- ring af flere afdelinger

 • Nordkysten indgik i No Dig kontrolordningen

 • Med Franks ansættelse i 2013 blev tredje generation i den familieejede virksomhed en realitet

 • I 2014 blev digital tids- og materialeregistrering for Nordkystens medarbejdere etableret

 • Frank blev udnævnt til administrerende direktør i 2015

 • Nordkysten indgår i konsortiet NKEL med el-firmaet Eltel, og vinder den tredje rammeaftale med DONG

 • Nordkysten tilbød alle medarbejdere ordblindekurser. Det udviklede sig senere til besøg af uddannelsesminister Christine Antorini, der blev introduceret for projektet

 • I 2017 gik Mogens og Lisbeth på pension – næsten da...

 • Det første projekt i Sverige for Energinet blev gennemført

 • Nordkysten etablerede et af Danmarks største slammineraliseringsanlæg for Gribvand, der bl.a. omfattede 3D GPS på gravemaskinerne

 • Nordkysten rundede 300 mio. kr. i omsætning i 2018

 • I Ballerup åbnede Nordkysten kontor

 • Nordkysten har fejret mange medarbejdere med lange ansættelser – to nåede ansættelse i over 50 år