Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Miljø & Sikkerhed
Nordkysten tilstræber at være en rummelig og udviklende arbejdsplads, som tilbyder alle medarbejdere et sikkert og sundt arbejdsmiljø med gode psykiske og fysiske forhold.

Det sunde arbejdsmiljø skal modvirke risikoen for unødvendige belastninger og farer, motivere medarbejderne og sikre trivsel på arbejdspladsen.

Vi forpligter os til at forebygge arbejdsskader og arbejdsrelateret sygdom. Vi arbejder konstant på at forbedre arbejdsmiljøledelsen og -miljøpræstationen, som er en integreret del af virksomhedens miljøarbejde, der foregår i nært samarbejde med vores arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen.

Vi evaluerer miljø- og arbejdsmiljøpolitikken løbende for at sikre, at vores virksomhed lever op til de krav, som teknologien, samfundsudviklingen og vores kunder vil sætte i fremtiden. Vi forpligter os til i enhver henseende at overholde gældende lovgivning indenfor både miljø og arbejdsmiljø.
Sikkerhed og teknik

 

Sikkerhedsvogn

sikkerhedsmøde

 

synligt tøj giver sikkerhed

Uddannelse i sikkerhed

 

Ønsker du at vide mere

Ring på 48 30 00 65

Kontaktpersoner