Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search

Case: Kirkevej i Dragør, forstærkning af ledningsnet

Udvidelse af vandforsyningen med styret underboring

For at udvide kapaciteten af vandledningsnettet etablerede Nordkysten en ny Ø 250 mm vandledning mellem 2 hovedforsyningsledninger. Derved blev forsyningssikkerheden øget markant, såfremt der skulle opstå fejl på en af ledningerne.


Fakta 
Sted Amager, København
Bygherre
HOFOR
Byggeår 2018
Entreprisetype Hovedentreprise

Hovedmængder
• 1.500 m styret underboring
• 150 stk. stuksvejsning af PE rør
• 300 m3 opgravning for smedearbejde
• 500 tons udskiftning af jord
• 500 tons indbygning af sand og grusmaterialer

 

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S
Hovedkontor: Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje, Lokalkontor: Hulgårdsvej 133 Bellahøj 2400 København NV
Telefon: 4830 0065, Fax: 4830 0122, CVR: 26 86 29 30, Mail: post@nordkysten.dk, Web: www.nordkysten.dk