Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search

Case: Omfattende renovering af vandledningsnettet for HOFOR A/S

Vandledningsrenovering Brøndby

Som en del af Nordkystens rammeaftale med HOFOR blev vandledningerne i Brøndby fornyet og forbedret.  


Fakta
Sted København S
Bygherre HOFOR A/S
Byggeår 2019
Entreprisetype Hovedentreprise

Hovedmængder:
• 4.300 m3 bortkørsel af jord til modtageanlæg
• 1.497 m udgravning til forsyningsledning og stikledninger
   i op til 2,2 m dybde
• 4.402 m³ bundsikringsgrus til udgravning
• 4.042 m Ø 90-110-160 styret underboring
• 2.669 m udlægning af interimsvandsledning på terræn
• 5.368 m spunsning af hul fra bund og op til 1 m over terræn
• 2.296 m Ø 200-250 vandledning med styret underboring
• 2.035 m Ø 315 vandledning med styret underboring
• 1.191 m² opbrydning, deponering og sætning i grus af beton-fliser
• 2.158 m² opbrydning af asfalt/beton
• 840m³ levering af stabilgrus til udgravning
• 451 m Ø 63 vandledning med styret underboring
• 768 m Ø 90-110-160 vandledning med bursting
• 1.886 m projektering af ledningsarbejde
• 167 stk. Ø 90-110 stuksvejsning
• 524 m udgravning til forsyningsledning i åben grav
• 60 m Ø 32-50-63 vandledning ved bursting
• 104 stk. gener pga. kabel eller kabelbundt op til 25 x 25 cm i opgravning
 

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S
Hovedkontor: Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje, Lokalkontor: Hulgårdsvej 133 Bellahøj 2400 København NV
Telefon: 4830 0065, Fax: 4830 0122, CVR: 26 86 29 30, Mail: post@nordkysten.dk, Web: www.nordkysten.dk