Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search

Case: Etablering af ny PE vandforsyningsledning, Farum

Etablering/renovering af vandforsyningsledning

Renovering af ledningsnet i fortov langs Farum Hovedgade ved etablering af ny PE vandforsyningsledning ved siden af den eksisterende ledning af støbejern 


Fakta 
Sted Fredtoftevej, Farum
Bygherre Farum Vandværk
Entreprisetype
Fagentreprise


Hovedmængder
• 563 m styret boring med trækning af Ø 110 mm PE rør
• 140 m ledningsrende i fortov
• Udskiftning af eksisterende stik til skel ved private grunde
• Frigravning ved ny forsyningsledning
• Tilslutning af nye stikledninger
 

 

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S
Hovedkontor: Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje, Lokalkontor: Hulgårdsvej 133 Bellahøj 2400 København NV
Telefon: 4830 0065, Fax: 4830 0122, CVR: 26 86 29 30, Mail: post@nordkysten.dk, Web: www.nordkysten.dk