Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search

Case: Renovering af bykvarter i Københavns centrum

Renovering af bykvarter

Etablering af trafikregulerende tiltag ved Nørre Kvarter, der populært kaldes "pisserenden".  


Fakta 
Sted Nørre Kvarter, København
Bygherre Københavns Kommune
Byggeår 2017-18
Entreprisetype Hovedentreprise


Hovedmængder
• Skæring af beton/asfalt (2.150 m)
• 136 jordanalyser til udarbejdelse af jordbundshåndteringen
• Optagning af eksist. belægning (1.282 m2) samt granitkantsten (935 m)
• Afgravning og udsætning af byjord (300 m3)
• Levering og sætning af nedløbs- og snydebrønde (28 stk.)
  samt Ø 160 mm stikledninger
• Levering og indbygning af bundsikringsgrus (25 m3)
• Levering og indbygning af stabilt grus (219 m3)
• Levering og udlægning af GABI, AB og SMA
• Etablering af 40 km/t modificeret cirkelbump
• Nedlægning af 494 m2 samt 242 m2 brosten, 135 m2 bordursten, 
  550 m2 1.486 m chaussessten, 1.026 m2 fasgranitkantsten, 867 m2 fliser
• Udstøbning af 585 m2 drænbetonplade
• Demarkering samt udlægning af ny kørebaneafmærkning
• Opsætning af afmærkningsmateriel samt diverse inventar
  (cykelstativer, affaldskurve, postkasse samt hegn og låger)
• Udgravning og lægning af 70 m trækrør i 5 rækker og 60 m trækrør
   i 2 rækker
• Flytning af signalmast ved krydset Gammeltorv / Nørregade
 

 

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S
Hovedkontor: Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje, Lokalkontor: Hulgårdsvej 133 Bellahøj 2400 København NV
Telefon: 4830 0065, Fax: 4830 0122, CVR: 26 86 29 30, Mail: post@nordkysten.dk, Web: www.nordkysten.dk