Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search

Case: Ny trykledning på en strækning på 6,6 km

Kompleks styret underboring blev den rette løsning

Filterlaget udgraves uden at beskadige slambassinets membran.


Etablering af trykledning mellem Dronningmølle Renseanlæg og Pårup Station blev udført bl.a. ved hjælp af styret underboring med komplekse situationer i form af længere distancer, hvor der skulle skydes under jorden.


Fakta 
Sted Gribskov Kommune
Bygherre GribVand Spildevand A/S
Byggeår 2013
Entreprisetype Hovedentreprise

Hovedmængder
• 6,6 km Ø 225 mm PE100 trykledning
• 0,33 m Ø 315 mm med foringsrør PE100
• Udluftningsbrønde

Der var tale om en styret underboring på 400 m. Det krævede særligt udstyr for at skabe et tilstrækkeligt stort tryk ved underboringen. Endelig krævede løsningen omtanke og god planlægning i forbindelse med opbevaring af selve PE trykledningen og boreudstyret mens det stadig befandt sig over jorden.  Ved hver boring udføres afspærring og markering, så trafikanter ikke overser udgravningerne.


Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S
Hovedkontor: Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje, Lokalkontor: Hulgårdsvej 133 Bellahøj 2400 København NV
Telefon: 4830 0065, Fax: 4830 0122, CVR: 26 86 29 30, Mail: post@nordkysten.dk, Web: www.nordkysten.dk