Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
No Dig – Styret underboring

Nordkysten er en pioner indenfor styrbar underboring. Som en af de første virksomheder til at udfører styrbar underboring på Sjælland har Nordkysten været med fra starten til at sætte standarderne og udvikle metoderne. Vi gør en dyd ud af at rådgive vores kunder bedst muligt.
Vi er certificeret af kontrolordningen for styret underboring, NO DIG. Derfor kan vi tilbyde den bedste dokumentation med NO DIG's borejournalskemaer, som er implementeret i vores egen ISO 9001 kvalitetskontrol. Vi er certificeret til at udføre styret underboring på Banedanmarks arealer og vores boresjak er uddannet og certificeret til at bore under motorveje.

Vi arbejder med alt inden for styret tarikhema underboring, som vi normalt anbefaler til ledningsarbejde, da det skåner miljøet og minimerer retableringsarbejdet. Vores tre maskiner giver os stor kapacitet og erfaring, og vi tilstræber os på hele tiden at udvikle vores kompetencer indenfor styret underboring. Vi udfører også jordfortrængning ved trykluftraket samt pipe bursting.

Se video om No Dig - styret underboring!

DIMENSIONER
• Elektronisk styring
• Ledningsdimensioner Ø32-Ø630 mm
• PE-rør / stålrør
• Borelængde op til 300 meter
• Måletolerance 5 % af dybden
• Faldmåling i 15‰
• Ved større dimensioner/længder vil vi udføre
   opgaven med vores samarbejdspartnere

FORNUFTIGE VALG OG FORDELE
• Ingen opbrydning eller efterfølgende retablering af belægninger
• Lav miljøbelastning
• Få opgravninger
• Mulighed for ændring af tracé og dybde under
   boreforløbet
• ingen presse- /modtagerhuller
• Færre trafikale gener

I Nedenstående folder kan du læse meget mere om NO DIG metoder.

 Download

 

 

Mange muligheder....

Nye anlæg:

  • Gas-, vand- og fjervarmeledninger
  • Beskyttelsesrør (foringsrør)
  • Kabler og kabelrør.
  • Afløbs- og trykledninger
  • Langs veje, fortove og cykelstier.

 
 
  • Krydsning af:
  • Beplantede områder
  • vejbaner, jernbaner o lign.
  • vandløb, åer o. lign.
 

Styret underboring skåner miljøet og din økonomi

- kontakt os på telefon 48 30 00 65