Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Beskrivelse

Ombygning og udvidelse af spildevandsbassin

Ombygning og udvidelse af spildevandsbassin til regnvand, samt omlægning og etablering af nye kloakrør til separat system for regnvand.

Der er udført klimasikring udfra LAR metoden.

Projektforløbet:
Ø120 kloakrør blev etableret til tunnelbygværk, eksisterende spildevandsbassin blev udvidet og forsynet med overløb for bassin og der blev tætnet med betonit - måtter. Der blev etableret dræn og nye indløbs og udløbsventiler til / fra bassinet.

Information
NK sagsnummer
Sted Lærkevej Bassinet
Bygherre  Gribvand
Byggeår 2015
Entreprisetype klaokentreprise
Entreprisesum
   
   


Relaterede Projekter