Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search

Case: Etablering af ny PE vandforsyningsledning

Etablering/renovering af vandforsyningsledning

Renovering af ledningsnet i fortov langs Farum Hovedgade ved etablering af ny PE vandforsyningsledning ved siden af den eksisterende ledning af støbejern 


Fakta om etablering af ny vandforsyningsledning
Sted Fredtoftevej, Farum
Byggeherre Farum Vandværk
Entreprisetype
Fagentreprise


Hovedmængder:
• 563 m styret boring med trækning af Ø110 mm PE rør
• 140 m ledningsrende i fortov
• Udskiftning af eksisterende stik til skel ved private grunde
• Frigravning ved ny forsyningsledning
• Tilslutning af nye stikledninger
 

 

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S
Hovedkontor: Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje, Lokalkontor: Hulgårdsvej 133 Bellahøj 2400 København NV
Telefon: 4830 0065, Fax: 4830 0122, CVR: 26 86 29 30, Mail: post@nordkysten.dk, Web: www.nordkysten.dk