Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search

Case: Renovering af bykvarter i Københavns centrum

Renovering af bykvarter, København

Etablering af trafikregulerende tiltag ved Nørre Kvarter, der populært kaldes "pisserenden".  


Fakta om renovering af bykvarter, København
Sted Københavns Kommune
Byggeherre Københavns Kommune
Byggeår 2017-18
Entreprisetype Hovedentreprise


Hovedmængder:
• Skæring af beton/asfalt (2.150 m)
• 136 jordanalyser til udarbejdelse af jordbundshåndteringen
• Optagning af eksist. belægning (1.282 m2) samt granitkantsten (935m)
• Afgravning og udsætning af byjord (300 m3)
• Levering og sætning af nedløbs- og snydebrønde (28 stk.)
  samt Ø160 mm stikledninger
• Levering og indbygning af bundsikringsgrus (25 m3)
• Levering og indbygning af stabilt grus (219 m3)
• Levering og udlægning af GABI, AB og SMA
• Etablering af 40 km/t modificeret cirkelbump
• Nedlægning af 494 m2 samt 242 m2 brosten, 135 m2 bordursten, 
  550 m2 1.486 m chaussessten, 1.026 m2 fasgranitkantsten, 867 m2 fliser
• Udstøbning af 585 m2 drænbetonplade
• Demarkering samt udlægning af ny kørebaneafmærkning
• Opsætning af afmærkningsmateriel samt diverse inventar
  (cykelstativer, affaldskurve, postkasse samt hegn og låger)
• Udgravning og lægning af 70 m trækrør i 5 rækker og 60 m trækrør
   i 2 rækker
• Flytning af signalmast ved krydset Gammeltorv / Nørregade
 

 

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S
Hovedkontor: Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje, Lokalkontor: Hulgårdsvej 133 Bellahøj 2400 København NV
Telefon: 4830 0065, Fax: 4830 0122, CVR: 26 86 29 30, Mail: post@nordkysten.dk, Web: www.nordkysten.dk