Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Beskrivelse

Entreprisebeskrivelse

Etablering af ny Ø160 mm PE vandforsyningsledning i asfalteret fortov langs Tisvilde Hovedgade over en 767 m strækning. Overflytning af 30 eksisterende Ø32 mm stikledninger fra eksisterende forsyningsledning – delvist placeret i vejbanen – til ny forsyningsledning. Overflytning af 5 stk. forsyningsledninger til sideveje til ny forsyningsledning. Sætning af ny brandhane og fjernelse af gamle ventiler og gammel brandhane. Projektet gennemført ved frigravning af alle gamle og nye tilslutningssteder og etablering af ny forsyningsledning ved styret boring. Udskiftning af stik ved rørtryk. Udførelse af alt gravearbejde og VVS – arbejde inkl. materialeleverancer. Indmåling af færdigt ledningstrace ved GPS og aflevering af digitalt kort med ledningsplacering til rådgiver/bygherre.

Særlige entreprise forhold:
Omfattende afspærring langs Tisvilde Hovedgade grundet mange opgravninger på en forholdsvis kort strækning. En del af arbejdet er udført om natten for at reducere generne for trafikken. Afdækning af gravninger med køreplader er anvendt ekstensivt for opretholdelse af bedst mulige faviliteter for gående og kørende trafik.

Information
NK sagsnummer
Sted Grøndyssevænget 6
3210 Vejby
Bygherre  Tisvilde Vandværk
Byggeår 01.05.2010 - 31.08.2010
Entreprisetype
Entreprisesum 1.530.000,00
   
   


Relaterede Projekter